search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokatsamfundet: Nej till prövningstillstånd i brottmål

Ett generellt prövningstillstånd i brottmål riskerar att urholka rättssäkerheten för den enskilde. Det anser Advokatsamfundet.

I sitt remissvar ger Advokatsamfundet sitt stöd till en rad av Straffprocessutredningens förslag. På ett par viktiga punkter riktar dock samfundet hård kritik mot förslagen i betänkandet Brottmålsprocessen. Det handlar bland annat om att minska domarens roll i processen. Advokatsamfundet anser att detta, med dagens resurser, riskerar att skapa en klar obalans mellan parterna i processen.

Advokatsamfundet avstyrker också förslaget om ett generellt prövningstillstånd i brottmål. Enligt samfundet saknar tingsrätterna de resurser som krävs för att kunna fullgöra sin roll som en kärna i brottmålsprocessen. Dessutom skulle ett generellt prövningstillstånd innebära en urholkning av rättssäkerheten enligt Europakonventionens definition.

Advokatsamfundets kritik mot förslaget om prövningstillstånd får stöd av Justitiekanslern. Enligt JK är rättssäkerhetsriskerna med förslaget så stora att de inte uppväger de förväntade fördelarna.

Även Riksdagens ombudsmän, JO, uttrycker i sitt remissvar tvekan inför ett generellt prövningstillstånd. Erfarenheterna från EMR-reformen 2008 visar att hovrätterna, åtminstone i början, inte var tillräckligt generösa i sin tillämpning. JO anser därför inte tiden vara mogen för utredningens förslag.