search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tre advokater pratar delägarskap

De är alla tre ganska nyblivna delägare på sina respektive byråer. Men vägen dit har gått via olika hållplatser.

Rikard Wikström, Jesper Schönbeck och Henrik Fieber var med när Advokat i framtiden startade för fem år sedan, men deras karriärer tycks som om fler år än så har passerat. På lunchseminariet den 24 april beskrev de sina erfarenheter.

Rikard Wikström blev delägare på White & Case, där han arbetar i processgruppen, för drygt ett år sedan, men har en bakgrund som både rymmer en bachelor of arts i litteratur och journalistik och försäljning av sportartiklar vid Central Park i New York innan han valde juridikstudier i Stockholm. Han satt ting och arbetade i tre år på en annan byrå innan han 2006 kom till White & Case.

Jesper Schönbeck har gjort en liten annan typ av karriär och säger skämtsamt att hans bakgrund kanske inte är lika spännande som Rikards. Efter avslutade studier i juridik och ekonomi vid Lunds universitet samt efter att ha varit sommarnotarie på Vinge började Jesper jobba just på Vinge. Men, tillägger han, även om han varit Vinge trogen så har arbetet varit väldigt omväxlande och dynamiskt och han har även tillbringat ett år i London där han arbetade på investmentbank och advokatbyrå. Sedan januari i år är han delägare i kapitalmarknadsgruppen på Vinge.

Henrik Fieber visar upp ytterligare en möjlig resa mot del­ägarskapet.

– Jag har varit väldigt otrogen i så fall, säger han och menar att hans inslagna väg egentligen var domarbanans.

Han hade aldrig varit på en byrå ens och tänkte sig att han så småningom skulle in i ”något departement”. Men när han under sitt sista år på domarutbildningen adjungerade i hovrätten träffade han en advokat som tyckte att han skulle ge det yrket en chans i stället.

Knappt fem år efter att han lämnat den utstakade vägen mot domaryrket var Fieber delägare på Roschier i Stockholm.

Gemensamt för dem alla tre, trots så olika vägar in i yrket och delägarskapet, är att just delägarskapet aldrig varit det primära eller det som styrt deras val, utan snarare en viktig plattform för att kunna driva den verksamhet de önskar.

– Jag var tydlig i alla samtal på White & Case med att fråga ”hur ser ni på min framtid på byrån?” och att visa mig som någon som var jämlik. Det tror jag är viktigt för att visa att man tar sig själv på allvar, säger Rikard Wikström.

Henrik Fieber tycker att del­ägarskapet är en naturlig konsekvens av att man varit ett tag på en byrå och menar att man då börjar få starka uppfattningar om hur man tycker att olika saker ska vara. Han gillar verkligen som han säger ”att få sitta med vid bordet”, men tycker att det är svårt, men roligt, med personalansvaret.

Alla tre är överens om att det inte går att komma ifrån vissa delar av jobbet. Som konsult måste man vara tillgänglig och man måste gilla rollen som rådgivare.

– Gillar man rådgivarrollen får man väga det mot övriga svängningar i yrket, menar Rikard Wikström.

Att bli delägare på en byrå går oftast till på ett liknande sätt. Processen dit kan se olika ut, bland annat beroende på om det är en stor eller liten byrå, men i slutänden är det ändå en omröstning som avgör.

– Det är såklart väldigt osäkert och inget är klart förrän det är klart, men det viktiga är att försöka hålla fokus på ditt långsiktiga mål, vilken plattform du vill ha och hur du vill driva din verksamhet, säger Jesper Schönbeck.

Viktigt för alla tre har varit nätverkandet, både internt och utanför byrån.

Ett brett stöd hos kollegerna spelar, förutom bedömningen av din affärspotential, roll för att kunna bli delägare.

– Man måste synliggöra sig själv och säga: ”det här kan jag!”, poängterar Rikard Wikström.

Annons
Annons