search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Statistik för åren 2008–2013

Anmälningar
Repressalie: 23
Tystnadsplikt : 73
Efterforskning: 52
Meddelarfrihet: 25

Förundersökningar
Repressalie: 1
Tystnadsplikt: 13
Efterforskning: 14

Åtal
Repressalie: 0
Tystnadsplikt: 3
Efterforskning 1

Totalt 2008–2013
Anmälningar: 173
Förundersökningar: 28
Väckta åtal: 4

Not 1. Någon straffbestämmelse för brott mot meddelarfriheten finns inte.  Det fall som registerats under denna rubrik hos JK har i de fall anmälningarna lett till förundersökning kategoriserats som brott mot repressalieförbudet, tystnadsplikten respektive efterforskningsförbudet.

Not 2. Någon statistik över i hur många fall JK uttalat kritik mot myndigheten för att ha brutit mot något av straffbestämmelserna finns inte.

Annons
Annons