search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Replik: ”Det handlar om att upprätthålla advokatyrkets kärnvärden”

Nina Kinch är förvånad, ledsen och synbarligen mycket arg över att jag skulle ha uttalat mig svepande om affärsjurister.

En god egenskap hos en jurist, advokat eller inte, är att hålla sig till ämnet. Jag har inte uttalat mig om bolagsjurister och deras skicklighet. Jag har beskrivit de krav som gäller för inträde i Advokatsamfundet. Advokatuppdraget skiljer sig nämligen i flera hänseenden från bolagsjuristens, något som synes ha förbigått Nina Kinch. Advokater är reglerade i lag. Advokatens klienter åtnjuter privilegier som bolagsjuristers och andra konsulters klienter inte har. Detta ställer särskilda krav på advokaten. Advokaten intar en särställning i rättssamhället med uppgift att tillvarata sin klients intressen och att värna rättsstaten. Det handlar givetvis inte om att utestänga skickliga och lämpliga personer att bli ledamöter i samfundet. Det handlar om att upprätthålla advokatyrkets kärnvärden: oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och skydd mot intressekonflikter.

Annons
Annons