search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen backar inte om 3:12-förslaget

Det nya 3:12-förslaget innebär inga principiella förbättringar när det gäller kravet på kapitalandel, menar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

I slutet av maj lade regeringen fram en lagrådsremiss där man säger sig ha modifierat de omstridda 3:12-reglerna för fåmansbolag. På en debattsida i Dagens Industri samma dag presenterar finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf förändringarna: Kravet på kapitalandel för att få använda löneunderlagsregeln ändras från fem till fyra procent.

– I realiteten innebär förslaget heller ingen principiell förändring. Att förändra kravet på ägarandel från fem till fyra procent är endast ett meningslöst försök till försköning, säger Anne Ramberg.

Och problemen är många, anser Ramberg. Förslaget motverkar tillväxt inom medarbetarägda företag, och snedvrider konkurrensen både mellan och inom advokatbyråer. Dessutom försvårar det generationsskiften inom alla småföretag med fler delägare.

Anne Ramberg fortsätter:

– Att Borg hakat upp sig på advokater och revisorer borde inte få skymma sikten för landets regering när det gäller så viktiga saker som skattelagstiftning.

Borg och Lööf skriver i sin debattartikel att regeringen ”noggrant analyserat de synpunkter som förts fram på det ursprungliga förslaget” och att ”det överutnyttjande som har skett hos bland annat advokat- och revisionsbyråer begränsas till förmån för skattesänkningar för små och växande företag”.

– Detta är inte en korrekt beskrivning av verkligheten. Andelen delägare har sjunkit sedan den senaste ändringen av 3:12-reglerna. Och det vet Borg. Vi har ett sedan lång tid väl fungerande utrednings- och beredningsväsende i Sverige. I det ingår att förslag remitteras. Tanken med denna beredning är att principiellt relevanta synpunkter ska beaktas. Statsråden Borg och Lööf skriver att de lyssnat på den massiva kritiken för remissinstanserna. Det inger allvarliga farhågor. Då har de intet förstått, säger Anne Ramberg.

Anne Rambergs kritik för beredningsprocessen får också stöd av finansministerns partikamrat, förre skatteministern Bo Lundgren. I en debattartikel i Dagens Industri den 7 juni uppmanar han regeringen att ta till sig kritiken från remissinstanserna och göra om förslaget.

Annons
Annons