search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2013 om inte annat anges.

Beckman, Mats: Rådgivning på värdepappersmarknaden : licensieringstest för rådgivare / Mats Beckman et al. (Liber. 459 s.)

Bogdan Michael: Private international law as component of the law of the forum : general course (The Hague : Hague Academy of International Law, 2012. 352 s. Ail-pocket)

Göransson, Håkan Gabinus: Arbetsrätten / Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe (6 uppl.  Norstedts juridik. 133 s. En introduktion)

Henriksson, Lars: Konkurrensrättsöverträdelser : ekonomisk analys i den juridiska processen (Norstedts juridik. 285 s.)

Holstad, Sigvard: Sekretess i allmän verksamhet : en introduktion till de grundläggande reglerna (5 uppl. Norstedts juridik. 326 s.)

Insolvensvolymen 2013 (18 uppl. Far Akademi. 646 s.)

Jönsson, Fredrik: Praktisk personskaderätt (Jure. 223 s.)

Kronkvist, Ola: Om sanningen skall fram : polisförhör med misstänkta för grova brott (Växjö : Linnaeus University Press. 277 s. Linnaeus University dissertations ; 117. Diss. Växjö : Linnéuniversitetet, 2013)

Lundén, Björn: Aktiebolag : skatt, ekonomi och juridik / av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson (21 uppl. – Näsviken : Björn Lundén information. 486 s.)

Lundén, Björn: Handelsbolag : skatt, ekonomi, juridik, deklaration / av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson (20 uppl. Näsviken : Björn Lundén information. 325 s.)

Martinger, Sven: Norstedts juridiska ordbok : juridik från A till Ö (7 uppl. Norstedts juridik. 259 s.)

Den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning : antagen i Köpenhamn 19.11.1934 : en översyn av konventionsregleringen föreslagen av den nordiska expertgruppen för familjerättsfrågor (Köpenhamn : Nordiska ministerrådet. 87 s. TemaNord ; 2013:52)

Norges Lover 1687–2012 / utgitt av Det juridiske fakultet ; red. Inge Lorange Backer, Henrik Bull (Studentutg. Oslo : Fagbokforlaget. 3984 s.)

Renman, Hans: Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen : en process- och insolvensrättslig manual (2 uppl. Norstedts juridik. 256 s.)

Sandstedt, Johan: Sakrätten, Norden och europeiseringen : nordisk funktionalism möter kontinental substantialism (Jure, 2012. 541 s.)

Steinberg, Maria: Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt (Norstedts juridik. 4 uppl. 312 s.)

Warnling-Nerep, Wiweka: En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet / Wiweka Warnling-Nerep, Hedvig Bernitz (5 uppl. Jure. 183 s.)

Vennebog til Lennart Lynge Andersen / redigeret af Henrik Juul, Frederik Meding, Peer Schaumburg-Müller (København : Karnov Group, 2012. 364 s.)

Wennergren, Bertil: Förvaltningsprocesslagen m.m. : en kommentar / Bertil Wennergren, Ulrik von Essen (6 uppl. Norstedts juridik. 606 s.)

Österberg, Tommy: Samfälligheter : handbok för samfällighetsförening ( 11 uppl. Norstedts juridik. 207 s.)

Annons
Annons