search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Stora protester mot försämrad rättshjälp

En rad olika jurist- och advokatorganisationer i England och Wales visar nu enad front mot den brittiska regeringens planer att försämra rättshjälpen i brottmål. I ett gemensamt uttalande protesterar Law Society, Bar Council och sju andra organisationer bland annat mot förslaget att avskaffa rätten för misstänkta att välja sitt ombud. Förslaget beskrivs som ett oacceptabelt ingrepp i de misstänktas grundläggande rättigheter. Organisationerna vänder sig också mot förslagen om att införa upphandling av offentliga försvarartjänster och om en fast brottmålstaxa.

 

Europadomstolen får ny webbplats

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har just invigt en ny, mer lättillgänglig, webbplats: 

www.echr.coe.int

På webbplatsen finns förutom avgöranden och uppgifter om kommande avgöranden även nyheter från ordföranden och information om Europadomstolen.

Annons
Annons