search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Många hot mot pressfriheten i Montenegro

Pressens frihet i Montenegro begränsas av flera olika faktorer.

Det visar en rapport, Independent legal mission to study press freedom in Montenegro, från Sveriges advokatsamfund och New Yorks advokatsamfund, New York City Bar. De båda advokatsamfunden sände i början av februari i år en delegation till Montenegro för att granska förhållandena för pressen i landet. För Sveriges advokatsamfund reste advokaterna Lars Viklund och Christian Åhlund.

– Montenegro är ett land som lämpade sig väl att granska; det har halkat ned på Reportrar utan gränsers lista, det är ett land som är behändigt stort med en omfattande medieindustri samt är ett EU-ansökningsland, säger Lars Viklund.

Delegationen fann vid sitt besök att lagstiftningen som ska värna mediernas oberoende generellt är tillfredsställande.

– Så är det, men det är ganska illa ställt med pressfriheten ändå, säger Lars Viklund.

Förhållandet mellan den oberoende pressen och regeringen, liksom mellan den oberoende pressen och de regeringskontrollerade medierna, präglas av polarisering och antagonism, fastslår rapporten.

– Det är en enorm polarisering som nästan är oförsonlig skulle jag säga och som kanske har sina rötter i Balkans våldsamma historia.

Regeringen gynnar också sina ”egna” medier genom att i stort sett bara annonsera i dessa. De oberoende mediernas situation försvåras ytterligare av att rättsväsendet inte tillräckligt utrett fall av våld mot journalister och av bristen på pressetiska riktlinjer.

Delegationen uttrycker flera slutsatser och rekommendationer i rapporten.

Annons
Annons