search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Klientmedelskonton öppnas för insyn

Norska regeringen har bestämt att advokaternas klientmedelskonton ska öppnas upp för insyn.

Regeringen i Norge har valt att ta upp frågan om advokaternas klientmedelskonton utan dröjsmål. Detta har gjort att man inte heller inväntar Advokatlovutvalget (Advokatlagskommittén) som innan den 2 mars 2015 skulle ha övervägt olika aspekter av advokaters tystnadsplikt. Regeringen hävdar att advokaternas klientmedelskonton i vissa fall används för att dölja olagliga penningtransaktioner och det är detta som är anledningen till att man vill ge avgifts- och skattemyndigheter insyn.

Initiativet har fått olika remissinstanser i Norge att reagera, däribland Datatilsynet, motsvarande den svenska Datainspektionen, som skriver att: ”En urholkning av advokaternas tystnadsplikt kan innebära att förtroendet mellan klient och advokat försämras, vilket leder till att medborgarna inte söker rättshjälp. Det faktum att utgångspunkten är att advokater har tystnadsplikt är en garanti för rättssäkerheten och måste behandlas varsamt.”

Norska Advokatforeningen är oroad och har utarbetat ett eget alternativt lagförslag som är mindre långtgående. Förslaget innebär att norska regeringen kan komma åt den nödvändiga informationen, men samtidigt upprätthålls rättssäkerheten. Förslaget går ut på att advokaten ska öppna ett separat bankkonto för varje klient med transaktioner över ett visst belopp. På så sätt begränsas regeringens tillgång till information om transaktionen och det är inte givet att staten får fria händer att begära ytterligare upplysningar från advokaten.

Regeringen har gjort tummen ned för den norska Advokatforeningens förslag och angett som anledning bland annat att det finns en risk att flera konton skapas för varje klient. Advokatforeningen menar att branschen inte på något sätt är betjänt av att klientmedelskonton utnyttjas för illegal verksamhet och sker detta är Advokatforeningen först att arbeta emot detta. Det är inte acceptabelt, menar man, om tystnadsplikten äventyras på grund av hastverk från regeringens sida. Diskussioner om tystnadsplikten hör hemma i Advokatlovutvalget.

Annons
Annons