search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hélène Hernmarck Olsson brinner för mötet

Maj månads Advokat i framtiden handlade om nätverkande och vikten av det personliga mötet.

Hélène Hernmarck Olsson är grundare av och vd för Eyemeetings AB som hjälper företag och organisationer att arrangera möten som ska leda till långvariga nätverk. Men den 23 maj pratade hon och inspirerade advokater och biträdande jurister på Advokat i framtidens lunchseminarium.

– Jag brinner för det personliga mötet, det är vår tids bristvara, sade Hélène Hernmarck Olsson, men bedyrade samtidigt att hon inte alls är emot den digitala världen.

Hon har gett ut boken Förför och berör – nätverk och event utvecklar människor och affärer (Ekerlids förlag) där hon bland annat beskriver hur lätt det är i dag att tro att mötet på nätet kan ersätta det personliga mötet när det i själva verket är precis tvärtom. Det personliga mötet, menar Hélène Hernmarck Olsson, är viktigare än någonsin.

– Det utgör grundstenen för att bygga trovärdighet och förtroende i affärsrelationer. Jag skulle till exempel aldrig köpa en cykel av någon jag aldrig har träffat.

Dagens ämne, nätverkande, intresserade de biträdande jurister, blivande advokater och nya advokater som hade samlats i Advokatsamfundets lokaler för att lyssna. En omistlig del av yrket helt enkelt.

– Gå ut, rör på er, träffa människor. Ska man bygga långsiktiga relationer måste man träffas, sade Hélène Hernmarck Olsson med emfas.

Ett nätverk kan uppstå i arbetet, i ett fackförbund eller en branschorganisation, men det kan också ha utbildningstiden och en alumniförening som gemensam nämnare.

Hélène Hernmarck Olsson gav många handfasta tips på hur nätverkande går till och egentligen svarade hon på den viktigaste frågan: varför nätverkande?

– För att uttrycka det enkelt: Hälsa på alla på vägen upp för ni kan mötas på din väg ner, sade Hélène Hernmarck Olsson.

När ska man då nätverka? Egentligen alltid, men man bör ha radarn på och försöka läsa av sammanhanget. Något som är viktigt är att man avsätter tid. Hélène Hernmarck Olsson påpekade att nätverkande handlar om kvalitet, inte kvantitet. Då är det bättre att välja bort några sammanhang om man känner att man inte kan ge dem den tid de förtjänar. Hon vill också gärna slå ett slag för att engagera sig ideellt.

Hur gör man för att komma igång med sitt nätverkande? Ett bra tips är att ställa frågor.

– Folk älskar att prata om sig själv! sade Hélène Hernmarck Olsson som poängterade att nätverkande bygger på dialog, inte monolog.

Pratar du bara om dig själv tröttnar folk. Den andra personen kommer att tänka: Vad ger det här mig?

Just syftet tryckte Hélène Hernmarck Olsson mycket på. Får man inget tillbaka är det kanske dags att sålla bort just det nätverket, känner man att man inte hinner med, ja då är det bättre att lämna. Samma sak när man startar ett nätverk. Vad är syftet? Vem ska hålla i nätverket?

– Tänk efter, skulle du själv gå på eventet om du blev bjuden? Det måste kittla, det måste vara aktuellt. Handlar det om något som har funnits överallt redan kanske man bör tänka ut något annat, sade Hélène Hernmarck Olsson.

Annons
Annons