search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Finlands advokatförbund:Minna Melender tar över som generalsekreterare

I september får Finlands advokatförbund en ny generalsekreterare. Minna Melender tar då över efter Markku Ylönen.

– Jag är mycket entusiastisk över min nya uppgift och ser fram emot att tillträda i september, säger Minna Melender.

Minna Melender har arbetat som jurist i över 20 år. Hon är enhetschef för Advokatförbundets tillsynsenhet sedan 2006, med ett uppehåll under åren 2008–2012, då hon var sekreterare i Domarförslagsnämnden. Melender har också tidigare arbetar på Riksåklagarämbetet och på advokatbyrå.

Som generalsekreterare blir Minna Melender högsta tjänsteman vid Advokatförbundets kansli. Det finländska förbundet organiserar omkring 2 000 advokater.

Den europeiska finanskrisen har hittills inte påverkat den finländska advokatkåren särskilt negativt, uppger Melender. Tvärtom har advokatbyråerna i stället ökat sin omsättning för varje år, med undantag för år 2009.

En stor utmaning för kåren är i stället en lagändring som nyligen trätt i kraft. Från den första januari måste jurister som inte är advokater eller offentliga rättsbiträden (en funktion som finns i Finland men inte i Sverige) ha tillstånd för att uppträda i domstol. Det nya tillståndssystemet kan komma att göra det mindre tydligt varför man ska anlita just en advokat, påpekar Minna Melender.

– I framtiden, när antalet licensierade juridiska ombud utanför kåren växer, behöver vi arbeta hårdare med att förklara fördelarna med ett medlemskap i Advokatförbundet, säger hon.

De nordiska advokatsamfunden har ett nära samarbete med varandra. Bland annat möts generalsekreterarna varje år för att diskutera gemensamma angelägenheter. Minna Melender ser fram emot sitt första möte med de nordiska kollegerna i augusti.

– Det är glädjande att vi har ett så gott samarbete. De nordiska länderna har mycket gemensamt, och förstår varandra väldigt bra. Det har vi glädje av, inte minst i CCBE, sammanfattar hon.

Annons
Annons