search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Exempel på fall: Tystnadsplikten

Fallet Norra Skåne

Tidningen publicerade 2008 tre artiklar om ett medborgargarde i ett villa­område i Hässleholm. I den första artikeln intervjuas ”talesmannen” för medborgargardet och de enda uppgifter som lämnas om honom är att det är en man boende i området. I texten heter det att ”talesmannen vill vara anonym”.

Av polisförhören och i en krönika skriven av tidningens utgivare Marie-Louise Karlsson-Bernfalk framgår att reportern som tog emot uppgifterna och utgivaren lovat den intervjuade anonymitet.

Men dagen efter artikeln har Norra Skåne som huvudnyhet att ”Högerextrem nationalist bakom medborgargardet i Hässleholm”. På tidningens förstasida namnges Nils-Eric Hennix och inne i tidningen publiceras en arkivbild på honom. I artiklarna uppges att Hennix var partiledare för Nationaldemokraterna 2005–2006 men att han nu inte längre är medlem i partiet.

Av publiceringen framgår att det var Nils-Eric Hennix som var ”den anonyme mannen bakom idén att starta medborgargardet” och han beskrivs som ”en känd högerextrem politiker”.

Nils-Eric Hennix hävdar att tidningen brutit sitt löfte om anonymitet. I en kolumn publicerad efter Hennix polisanmälan skriver Marie-Louise Karlsson-Bernfalk att när tidningen fick ett tips om Hennix politiska bakgrund var det självklart att publicera hans namn. Att inte göra det hade varit ”oansvarigt” eftersom Nils-Eric Hennix ”politiska hemvist är i högsta grad relevant i sammanhanget” och även om han fört en relativt anonym tillvaro i Hässleholm är han ”en offentlig person”.

Tidningens försvarslinje att det rör sig om två från varandra skilda publiceringar får gehör i tingsrätten. Hovrätten däremot menar att en ny publicering inte får innebära att identiteten röjs för en person som tidigare lovats anonymitet och fäller utgivaren. Hovrättens fällande dom står sig i Högsta domstolen. Enligt HD kan tystnadsplikten inte ”efterges bara därför att det i ett enskilt fall finns ett motstående intresse som kan uppfattas vara starkare”.

Taxioffer identifierat i GP

I januari 2012 publicerar Göteborgs-Posten en intervju med ett av offren för en rad taxivåldtäkter. Kvinnan som intervjuas kallas Jessica och på bilden med en taxibil i bakgrunden döljer hon delar av ansiktet i en sjal. Men ögon och näspartiet är synligt och skärpan i bilden ligger på hennes ansikte medan taxiskylten är suddig.

Kvinnan har blivit lovad anonymitet men gick att känna igen för hennes vänskapskrets. Jessica ansåg att uppgiften att hon blivit våldtagen var något hon inte ville ha spridd till fler än de som redan visste om det. Det var en känslig personlig uppgift.

JK har åtalat fotografen som tog bilden, reportern som gjorde intervjun och hade kontakten med Jessica samt en nattchef på tidningen.

De har i polisförhören uppgett att kvinnan skulle ha fått se bilderna i digitalkameran när de togs och då inte framfört några invändningar.

Enligt JK är det en invändning som saknar betydelse. Genom att vara oförsiktiga och inte tillräckligt ha anonymiserat kvinnan har de tre brutit anonymitetslöftet och därmed begått ett brott mot tystnadsplikten. Ansvaret för utformningen av en publicering kan aldrig falla på någon annan än de som har möjlighet att påverka den.

Rättegången har när detta skrivs inte inletts.

Namn på insändarskribent publicerat

I juni 2012 publicerar Karlskoga Tidning i stället för en önskad pseudonym det verkliga namnet på en insändarskribent.

I en intervju har utgivaren, Katarina Forsberg, förklarat att publiceringen skedde av misstag och att hon ser det inträffade som ”allvarligt för den som fått identiteten röjd och till skada för tidningen”.

Att insändarskribentens namn publicerades berodde på att Katarina Forsberg när hon digitalt kopierade in insändaren i det redaktionella systemet glömde att markera insändarens signatur vilket fick till följd att det verkliga namnet skrevs ut.

Eftersom ett röjande av identiteten hos en person som vill vara anonym inte kräver uppsåt för att vara brottsligt har JK valt att väcka åtal mot Katarina Forsberg för brott mot tystnadsplikten. Rättegången har när detta skrivs inte inletts.

Annons
Annons