search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Charlotte von Essen lyssnar på medarbetarna

Justitiedepartementets rättschef Charlotte von Essen har hunnit med två olika regeringar och tänker stanna ett tag till.

Charlotte von Essen, som talade på Hildarylunchen i slutet av maj, är rättschef på Justitiedepartementet och har lång erfarenhet. Hon har varit där i tolv år trots att hon inte tänkte sig att vara kvar mer än några år. Om några år är det ändå dags att lämna departementet, men hon vet inte riktigt för vad. Det hela försvåras också av att hon trivs så bra.

– Jag har varit här över flera regeringar. Som opolitisk tjänsteman är man kvar trots att regeringen skiftar, sade Charlotte von Essen.

Hon började egentligen sin karriär som socialsekreterare i Rinkeby efter färdiggången socionomutbildning, men kände att det var juristvägen hon ville gå. Efter färdig domarutbildning i kammarrätten funderade hon över vilket jobb som skulle fungera bra ihop med föräldraskapet till tre små barn. Efter viss övertalning sökte hon sig till Justitiedepartementet, först tyckte hon att det lät ohyggligt tråkigt. Kanske är det den egna erfarenheten från att vara yrkesarbetande och småbarnsförälder som har skapat den stora acceptansen som finns på departementet för kombinationen barn och jobb?

– Det är många hos oss som har småbarn eller får det kort efter att de börjat arbeta hos oss. Därför försöker vi att till exempel inte lägga möten för tidigt eller för sent på dagen. Vi försöker också vara flexibla och göra så att det ska gå att jobba hemifrån om det behövs, sade Charlotte von Essen som från början tyckte att det var ”gräsligt” att vara chef.

Hon valde inledningsvis inte chefskapet, utan det var slumpen som styrde. Det jobbigaste i början var att vara chef över kollegerna, men hon kom mer och mer in i rollen. Hon tycker att en viktig del av att vara chef är att lyssna in vad medarbetarna vill. Charlotte von Essen berättade att hon frågar sina medarbetare vad de helst vill arbeta med och att andra chefer har reagerat på detta och tyckt att det ska den bestämma som är chef.

– Målet är att få ut så mycket som möjligt ur verksamheten. Det får man bara om de som befinner sig i den tycker att det är roligt, sade hon.

Beslutsgången är, precis som på andra departement, viktig på Justitiedepartementet. Det kan kännas begränsande när man kommer dit, menade Charlotte von Essen. Just därför vill hon att det ska vara så högt i tak som möjligt när de diskuterar inom de olika enheterna. Charlotte von Essens närmsta chef är justitieminister Beatrice Ask och Charlotte ansvarar själv för fyra olika enheter, bland annat polisenheten och enheten för allmän ordning och säkerhet. Hon är, säger hon själv, ett slags buffert mellan tjänstemännen och den politiska ledningen. De allra flesta på departementet är tjänstemän som Charlotte, och inte politiskt tillsatta. Men i deras arbete ingår det att skriva till exempel politiska underlag, något som kan vara en stor omställning när man börjar arbeta på Justitiedepartementet.

– Vissa trivs inte i den rollen och tycker att ”det är inte mitt jobb som jurist”. Jag har alltid tyckt om det och det är därför jag har trivts så bra, sade Charlotte von Essen.

Annons
Annons