search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Alla ska kunna göra anmälan hos föreslagen ny medieombudsman

Nils Funcke presenterade sitt förslag om en ny medieombudsman vid ett seminarium den 28 maj.

Nils Funcke, journalist och tryckfrihetsexpert, har gjort en utredning på uppdrag av medieföretagsorganisationen Utgivarna. I den föreslår han att mediernas självsanerande verksamhet, med Allmänhetens Pressombudsman (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON), ska utvidgas. PO ersätts med en allmänhetens medieombudsman och PON med en mediernas etiska nämnd, enligt förslaget. Den nya medieombudsmannen skulle pröva anmälningar både mot tryckta medier och mot etermedier. Det nya systemet skulle gälla området där tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, och omfatta medier anslutna till någon av de medieorganisationer som är huvudmän för självsaneringssystemet. Enskilda medier skulle också få ansluta sig.

Nils Funcke föreslår att allmänhetens representanter ska få majoritet i den medieetiska nämnden, till skillnad från PON i dag. Han vill också att alla ska kunna göra en anmälan, även företag, organisationer och anhöriga – enligt dagens regler kan bara en person som anser sig drabbad anmäla en publicering. Men den drabbade måste lämna medgivande för att prövning ska ske, enligt förslaget.

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, ansåg inte att en fällning av PO och publicering av kritiken innebär en verklig upprättelse för den som har kränkts.

Sveriges Radios tidigare vd Kerstin Brunnberg förklarade att hon tyckte att avvägningen mellan lagreglering och självreglering är bra. Hon menade att det innebär ett aktivt skydd för yttrandefriheten att skapa ett ökat medvetande om pressetiken.

– Det är ännu mer angeläget i dag när det finns så mycket förment journalistik och information på webben.

Annons
Annons