search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 5 2013 Årgång 79
Nr 5 2013 Årgång 79

Fokus

Meddelarfrihet – Rättighet under press

Vem har rätt att säga vad till vem och när? Rätten att meddela uppgifter för publicering har en lång tradition i Sverige och är på flera sätt unik. Men det är ett allt annat än lätt regelverk. Ytterst syftar det till att minimera misshushållning och rättsövergrepp men samtidigt skydda vitala intressen hos det allmänna och enskilda. Utöver lagarna är också etiska regler för skilda yrkesgrupper styrande. Här beskrivs ett antal fall och hur offentligt finansierad verksamhet som drivs i privat regi faller utanför systemet. Vilket många bedömare ser som ett växande problem.

Läs mer

Ledare

En känslostyrd finansminister

Efter ändringen som trädde ikraft den 1 januari 2006 kan delägare som är verksamma i ett fåmansföretag uppbära... Läs mer

Gästkrönika

Drönaren och folkrätten

Säga vad man vill om president Obamas tv-tal den 23 maj om terrorbekämpningen, men han hade lyssnat på den... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt