search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ungern ändrar grundlagen – igen

IBAHRI bekymrat över ungerskt agerande.

The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) är djupt oroat över att det ungerska parlamentet antar en fjärde ändring av den ungerska grundlagen som ytterligare begränsar författningsdomstolens auktoritet. Den fjärde ändringen av författningen, som antogs den 11 mars 2013, förbjuder författningsdomstolen att granska om föreslagna författningsändringar i framtiden är författningsenliga i sak, och tar ifrån domstolen rätten att i sina avgöranden hänvisa till rättsliga avgöranden som gjordes före januari 2012, då den nya konstitutionen trädde i kraft.


Helena Kennedy, en av IBAHRI:s ordförande, säger:

– Vi uppmanar Ungerns myndigheter att uppfylla sin skyldighet om de internationella principerna om rättsstaten och återkalla den fjärde författningsändringen.

En delegation från IBAHRI besökte i mars 2012 Budapest för att träffa medlemmar av regeringen, domarkåren och advokatkåren. Besöket resulterade i rapporten ”Courting Controversy: the Impact of the Recent Reforms on the Independence of the Judiciary and the Rule of Law in Hungary” där IBAHRI uttrycker oro över ökande begränsningar när det gäller författningsdomstolens behörighet och över tendensen hos regeringen att ignorera domstolens beslut.

 

Annons
Annons