search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Stockholmsavdelningens årsmöte

Stockholmsavdelningen höll sitt årsmöte på Operaterrassen i Stockholm.

Sara Mindus, Stockholmsavdelningens ordförande, inledde mötet och kunde berätta att tvåhundra advokater och biträdande jurister anmält sig till årsmötet och att tvåhundrafemtio personer anmält sig till den efterföljande middagen.

– Vi har även i år slagit rekord i antal deltagare vilket är väldigt roligt, sa Sara Mindus.

I anslutning till årsmötet informerade Anne Ramberg om aktuella frågor i samfundet. Hon tog bland annat upp utmaningar som den svenska advokatkåren står inför och även olika internationella trender. Hon berättade också att Advokatsamfundet under året, inom ramen för den proaktiva tillsynen, ska göra en utredning av hur advokatbyråerna följer de advokatetiska reglerna.

– Det är helt oacceptabelt om man konkurrerar genom att tillämpa olika etiska regelverk, och därför kommer vi att följa upp det, sa Ramberg.

Under middagen underhöll sångerskan Titiyo och komikern Marika Carlsson.

Annons
Annons