search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Skattetillägg hade straffrättslig karaktär

Hovrätten över Skåne och Blekinge undanröjer dom om skattebrott med hänvisning till ne bis in idem.

Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrar Malmö tingsrätts fällande dom för grovt skattebrott, eftersom den dömde mannen hade påförts skatte­tillägg. Skattetillägget hade straffrättslig karaktär, enligt hovrätten. Att utöver skattetillägget döma för skattebrott skulle därför strida mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning, den så kallade ne bis in idem-principen.

Malmö tingsrätt dömde i mars förra året mannen för grovt skattebrott till 120 timmars samhällstjänst och näringsförbud för att han hade undanhållit skatt. I sitt överklagande pekade mannen och hans advokat på att den dömde också hade påförts skattetilllägg för samma undanhållande. Domen för skattebrott innebar därmed att mannen straffades dubbelt, vilket strider både mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning i artikel 4 punkt 1 i det sjunde tilläggsprotokollet och mot artikel 50 i EU-stadgan.


Hovrätten resonerar kring innebörden av förbudet mot dubbelbestraffning. Domstolen slår fast, med utgångspunkt från EU-domstolens nyare praxis, att skattetillägget i detta fall hade straffrättslig karaktär, och att det därmed innebar dubbelbestraffning att döma mannen för skattebrott. Åtalet ogillas därför.
Annons
Annons