search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rakel: ”Man måste sätta allt i perspektiv”

Lagmannen vid Södertörns tingsrätt Petra Lundh tog seminariedeltagarna vid årets Rakelkonferens med på sin karriärmässiga men också privata resa.

– Allt hänger ihop! Det går att göra karriär även om man har barn och familj och lite speciella omständigheter, sa fyrabarnsmamman Petra Lundh. Jag har alltid satt familjen främst, alltid arbetat heltid, men aldrig dygnet runt. Det har fungerat, fast visst har det varit jobbigt många gånger. Men jag och maken Lars-Gunnar, även han jurist, har delat på bördan om man nu ska använda det ordet.


Petra Lundh utnämndes till chef för en av landets största domstolar, Södertörns tingsrätt, i maj 2012. Tidigare har hon haft flera tunga uppdrag inom domstolsväsendet och Regeringskansliet, bland annat som vice ordförande i Svea hovrätt, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt, kanslichef i Göteborgskommittén och utredningssekreterare i en av tre granskningskommissioner för Palmemordet.

Petra Lundh kunde blivit mellanstadielärare, men när hon flyttade till Stockholm från Kristianstad kom hon inte in på lärarlinjen så det blev juridik i stället – och utan att riktigt veta vad hon gett sig in på föll allt snabbt på plats.

– Det var kul och intressant, studierna gick bra och jag fick ting vid Stockholms tingsrätt som notarie, där trivdes jag med en gång.

Därefter rullade det på och uppdragen avlöste varandra i snabb takt. Petra Lundh blev tillfrågad eller sökte olika anställningar – och fick dem vanligtvis.

Parets första barn, Fanny som nyligen fyllde 22, fick hjärtstillestånd vid födseln och är gravt funktionshindrad med ett betydande omsorgsbehov.

– Vi tog hand om henne själva, med hjälp från kommun och avlastningshem gick det. Vi ville vara som en vanlig familj utan personal i hemmet då vi fick tre barn till efter Fanny, vilket kan tyckas lite galet.

Petra Lundh rekommenderade alla med möjlighet att skaffa barn, då det ger perspektiv på tillvaron och vad som är viktigt.

Här är några av hennes funderingar på sådant som förbättrar möjligheterna att bli chef eller göra karriär på annat sätt:

• Skaffa dig så bred erfarenhet som möjligt, då uppstår alltid möjligheter att pröva nya saker och områden, exempelvis att undervisa eller medverka i olika sammanhang.

• Har ni möjlighet, byt arbete så ofta som möjligt, det är så man skaffar sig erfarenhet.

• Gå aldrig med på att din man eller partner har viktigare jobb än du, för så är det inte!

• Studera dina chefer, vad gör de bra, mindre bra – hur skulle du göra i motsvarande situation?

• Försök inte vara alla till lags, det går inte. Gör ditt bästa och var nöjd med det.

Prestigelöshet, lyhördhet och förmåga att se varje medarbetare som de är samt förmågan att alltid vara tydlig var personliga egenskaper hon lyfte fram som väsentliga för blivande chefer.

– Vi måste också våga misslyckas, det är ingen katastrof om det blir fel ibland. Man bör heller inte ta sig själv på för stort allvar, vi är alla bara en liten del av helheten. Försök ha kul på jobbet, det måste vara utgångspunkten – även när det är svårt måste man kunna skratta lite också …

Avslutningsvis återvände hon till rubriken för seminariet: ”När kommer bluffen att avslöjas?”

– Detta säger jag av egen erfarenhet och efter att ha talat med många andra: Alla är lika osäkra, du kommer att räcka till! Ställ er frågan vad som egentligen är viktigt. Exempelvis vad är ett rättegångsfel som gör att målet återförvisas jämfört med ditt barns epilepsianfall. Man måste alltid sätta saker i sitt rätta perspektiv. Ingen är perfekt, jag tror att vi alla lever med bluffen! 
Annons
Annons