search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rakel: Googles vd Stina Honkamaa gav sin syn på saker och ting

Googles Sverigechef Stina Honkamaa berättade öppenhjärtigt på Rakelseminariet om sin syn på ledarskap, ”balans i livet” och nätverk.

Stina Honkamaa är sedan 2008 country director på Google. Dessförinnan ledde hon under tre år mediebyrån Carat Sverige med 100 anställda. Hon har också haft flera andra seniora positioner inom mediebranschen.

På seminariet samtalade Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing med Stina Honkamaa som rättframt berättade om sina erfarenheter. Hon beskrev att en viktig drivkraft för henne är en vilja att alltid förbättra det man gör. Hon betonade även hur viktigt det är att ha roligt på arbetet tillsammans med dem man arbetar med. I den värld där hon jobbar har det traditionellt sett funnits få kvinnor, även om det under senare år har börjat förändrats. För Stina har det inte inneburit att hon känt sig mindre värd. Inte heller är frågan om kön något hon tänker på särskilt i sitt dagliga arbete.

Google uppfattas som en mycket attraktiv arbetsplats i olika undersökningar, med en modern personalpolitik. Stina beskrev de mycket täta återkopplingarna, bland annat i form av medarbetarsamtal, som gör att alla på företaget är väl medvetna om var man har varandra och att kunskapsöverföringen blir optimal.

– När jag rekryterar chefer tycker jag att det är viktigt att man är trygg i sig själv och inte har ett hävdelsebegär. Är man trygg är det lättare att se andra människor lyckas. Är du chef är det ens uppgift att lyfta andra och få dem att växa.


På frågan om vilken hennes inställning är till kvotering av kvinnor svarade Stina att hon är tveksam till att det är rätt väg att gå men att hon inte hade någon absolut uppfattning.

– För mig är det viktigt att vi har delat upp ansvaret hemma. Det skulle vara svårt att ha superkoll på allt på jobbet och på allt hemma, sa Stina som menade att eftersom Google har flexibla arbetsförhållanden kan hon planera sin tid i hög grad, och lägga möten på tider som passar henne.

På frågan hur hon har lyckats med sin karriär svarade Stina att nyckeln är att hitta ett arbete man brinner för, fokusera på rätt saker och jobba hårt .

– Då händer det bra grejer, sa hon men tillade att det även kan ha ett värde att delta på olika sammankomster och nätverksträffar:

– Jag gick på många branschevent i början av min karriär. Jag fick mitt första jobb på en mediebyrå via ett sådant, berättade hon.

I dag deltar hon inte i några formaliserade nätverk, och hon är inte heller på Facebook. Däremot har hon ett rikt ickeformellt nätverk med kolleger och vänner.

– Jag bollar idéer med dem jag jobbar med och pratar med mina kolleger oavsett på vilken nivå de är i företaget, jag har ett väldigt starkt team omkring mig. De här samtalen ger enormt mycket, förtydligade hon.

På frågan om varför man ska våga välja att bli chef sa Stina Honkamaa:

– Om man får en möjlighet så måste man ta den! Även om det inte känns rätt just då, det kommer att lösa sig sedan. Det är ju positivt att man får en möjlighet att påverka. Om man tycker att man är hyfsat bra själv, och det hoppas jag att alla tycker, då får man ju en chans att föra över det sättet att vara eller det sättet som man tycker att ett företag ska skötas på.
Annons
Annons