search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rakel: Elaine Eksvärd: Så får du folk att vilja lyssna

Elaine Eksvärd var inlednings­talare vid Rakelkonferensen. Hon föreläste under rubriken Modern retorik – så får du folk att vilja lyssna.

– Gör dig inte smart, gör dig förstådd – för det är smart! Så uttrycker Elaine Eksvärd sitt motto.

Elaine Eksvärd är retorikkonsult, föreläsare och författare, och har kommenterat både svenska riksdagsval och amerikanska presidentval i medierna som retorikexpert. I sin föreläsning använde hon sin person och sin bakgrund som utgångspunkt för drastiskt illustrerande exempel på vad retorik är och hur den fungerar.


– Retorik är inte konsten att tala. Retorik är konsten att få folk att vilja lyssna, förklarade Elaine Eksvärd.

Hon gav praktiska råd om hur man kan få sina lyssnare att vilja lyssna och visade konkreta prov på det genom övningar, bilder och filmer.

En utgångspunkt för att nå fram till lyssnarna är att sätta sig själv i perspektiv.

– Var den bästa retoriska versionen av dig själv, uppmanade Elaine Eksvärd. De bästa talarna kan konsten att vara sig själva inför andra.

Elaine Eksvärd visade filmer med uppskattade talare som professorerna Hans Rosling och Leif GW Persson och lät Rakel-deltagarna analysera varför man vill lyssna på dem.

Hon konstaterade att Leif GW Persson gör nästan alla fel som retoriker – ändå blir det rätt. Hur framförandet uppfattas beror på vem talaren är. Den ivrige 64-åringen Hans Rosling uppfattar vi som pigg och entusiasmerande – men den som är yngre och uppträder på samma sätt uppfattas kanske inte som pigg och härlig, utan som oseriös. Ett annat exempel är att kvinnor som säger vad de tycker kan uppfattas som kaxiga – medan män som säger vad de tycker anses som raka.

– Var dig själv – alla andra är upptagna, sade Elaine Eksvärd.

Också utseendemässigt är det viktigt att sätta sig själv i perspektiv. Vi människor är generaliserande – det är så hjärnan fungerar. Kläder påverkar hur andra ser på dig, men också hur du själv uppträder och talar. Elaine Ek­svärds slutsats är uppmaningen: Klä dig strategiskt!

– Dina kläder talar – se till att de säger exakt det du vill, rådde hon.

Kroppsspråk är det första språk vi lär oss, påminde Elaine Eksvärd. Vårt kroppspråk styr röstläget, och rösten ger förstärkning till vårt budskap. Hon varnade för att inleda seriöst, men avsluta med ett nervöst skratt – det kallade hon för ”trovärdighetsdöden”.

Elaine Eksvärd poängerade att det är viktigt för en talare att ha ögonkontakt med alla i auditoriet och att visualisera det man talar om.

Hon poängerade att du som talare bör ha som mål att skapa tre känslor hos lyssnarna i inledningen, innan du levererar budskapet:

• Välvilja

• Nyfikenhet

• Trovärdighet

Elaine Eksvärd refererade till sin bok Du är din generation och menade att vi bör se generationsskillnader som en tillgång. Hon anknöt till ”generationskoderna” som man måste knäcka för att kunna kommunicera med alla åldrar och avslutade föreläsningen med en berörande berättelse om sin farfar.

Till sist sammanfattade Elaine Ek­svärd sitt budskap:

– Säger lyssnarna att du var bra, då är du bra. Säger lyssnarna det du har sagt, då är du en retoriker!

 

Annons
Annons