search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rakel: Advokatbyråkarriär – utmaningar och glädjeämnen

Advokat Maria-Pia Hope är managing partner på Advokatfirman Vinge. Hon var en av de första kvinnor som blev vd för en stor svensk advokatbyrå. Vid Rakelkonferensen höll hon ett seminarium med temat Advokatbyråkarriär – utmaningar och glädjeämnen.

När Maria-Pia Hope började på juristlinjen som 19-åring ville hon arbeta internationellt, inom FN, som diplomat. Efter att ha varit sommarstipendiat på FN i New York insåg hon att den karriären kanske hade verkat mer intressant än den verkligen var. År 2013 kan hon konstatera att hon har varit sju år på Vinge i Stockholm, och dessförinnan tio år på samma byrå i London. Det är ganska långt från de drömmar hon hade som 19-åring, konstaterar hon, men mycket av det som lockade i diplomatyrket ingår i arbetet nu.

– Men advokat ville jag inte bli!

Efter studier vid universitetet i Edinburgh och vid Harvard Law School kom Maria-Pia Hope till London 1996 som biträdande jurist. Hon trivdes mot förmodan bra på advokatbyrå och lade diplomatplanerna på hyllan. Hon hade inga planer på att lämna London, som hon tycker är en fantastisk stad att arbeta i. Men när familjen väntade sitt andra barn bestämde de sig för att flytta. Valet stod mellan hennes mans hemland Skottland och Sverige. De valde Sverige på grund av vädret:

– Det finns inga somrar i Skottland!

I april 2012 blev Maria-Pia Hope managing partner (MP) på Vinge. Hope beskrev vad man gör som MP. Hon refererade till en studie av professor Mats Alvesson, där många som hade intervjuats om sitt ledarskap i serviceorganisationer betonade aktiviteter i vardagen: ”Listen, chat and be cheerful.” Det gäller att veta var organisationen befinner sig och att ha en strategi för att leda organisationen – som MP har hon 200 öppna projekt samtidigt.

– Det är väldigt roligt att få en roll där man får överblick över organisationen, sade Maria-Pia Hope.

Maria-Pia Hope frågade sig varför så få kvinnor finns i ledande positioner i advokatvärlden, inte minst bland affärsbyråer. Hon presenterade statistik som visar att 57,5 procent av de biträdande juristerna på svenska advokatbyråer är kvinnor. Andelen kvinnliga advokater är 23 procent och andelen kvinnliga delägare är 17 procent. Ser man på de 50 största advokatbyråerna i Sverige, är bara 11 procent av delägarna kvinnor.

Men Maria-Pia Hope framhöll att de stora Stockholmsbyråerna går i bräschen för förändring och nämnde siffror från den egna byrån som exempel. Bland de delägare på Vinge som är födda på 1980-talet är 50 procent kvinnor.

Maria-Pia Hope tror att kvinnorna kommer att få genomslag på sikt och att advokatbranschen är på rätt väg. Det finns goda förutsättningar i Sverige, där vi är på väg mot mer familjeorienterat samhälle – där skiljer vi oss från USA och England. Inom domarkåren i USA och England är omkring 25 procent kvinnor, men i Sverige hela 50 procent. Maria-Pia Hope berättade att familjen alltid har tagit hjälp och alltid har haft nanny åt barnen. Hon är en stor förespråkare för RUT-avdraget. I Sverige slutar inte kvinnor i juristyrket, som i USA. Här finns spännande juristkarriärer, och situationen ser helt annorlunda ut.

– Men vi ligger efter i advokatbranschen, särskilt på affärsbyråerna, sade Maria-Pia Hope.

Maria-Pia Hope tror att det är en generationsfråga och inte längre en genusfråga.

– Vi är dåliga på att förklara fördelarna med en byråkarriär.

Hon nämnde några konkreta saker som advokatbyråerna kan göra för att behålla kvinnorna:

• Vara tydligare kring erbjudandet och kraven för att arbeta på advokatbyrå.

• Föra fram förebilder – det är betydelsefullt att tjejer i samma generation finns på byrån.

• Tala om att det är okej att arbeta flexibelt.

Maria-Pia Hope avslutade med ett antal råd om vad man som kvinna i advokatbranschen själv bör tänka på:

• Jobba hårt!

• Bygg relationer externt och internt!

• Jobba mer på styrkor än svagheter!

• Lita på magkänslan!

• Ha skinn på näsan!

• Ge saker tid – bestäm inte hela karriären mitt i småbarnsåren!

• Dela lika hemma!

• Ha kul!

Annons
Annons