search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2013 om inte annat anges.

Aktie, aktiebolag, aktiemarknad : en vänbok till Johan Munck / Marianne Lundius, Ragnar Boman och Rolf Skog, red. (Stockholm : Corporate Governance Forum. 331 s.)

The Charter of the United Nations : a commentary. Vol. 1 – 2 / edited by Bruno Simma et al. (3 ed.   Oxford Univ. Press, 2012. 2405 s.)

Diesen, Christian: Övergrepp mot kvinnor och barn : den rättsliga hanteringen / Christian Diesen och Eva F. Diesen (2 uppl. Norstedts juridik. 390 s.)

Englund Hjalmarsson, Helena: Juristens skrivhandbok / Helena Englund Hjalmarsson, Anki Mattson  (Jure. 123 s.)

Forsberg, Niclas: Upphandling enligt LOU, LUF, LUFS och LOV (2 uppl. Norstedts juridik. 578 s.)

Författningar i straffrätt : med hänvisningar till rättsfall : mars 2013 / Annika Norée (Norstedts juridik. 395 s.)

Författningssamling i internationell privat- och processrätt / sammanställd av  Michael Bogdan, Patrik Lindskoug (3 uppl. Norstedts juridik. 246 s.)

Grönfors, Kurt: Avtalsgrundande rättsfakta (2 uppl. Santérus. 221 s.)

Hagstrøm, Viggo: Obligasjonsrett. 2 utg. Oslo : Universitetsforlaget, 2011. 968 s.)

Heide-Jørgensen, Caroline: Advertising law : marketing law and commercial freedom of expression  (København : DJØF Publishing)

Holmqvist, Leif: Hyreslagen : en kommentar / Leif Holmqvist, Rune Thomsson (10. uppl. Norstedts juridik. 907 s. Norstedts blå bibliotek)

Internationella avtal : i teori och praktik / Carl Svernlöv red. : Viveca Bergstedt Sten et al. (2 uppl.  Norstedts juridik. 283 s.)

Jilkén, Daniel: Kupongskattelagen : en kommentar / Daniel Jilkén, Ulrika Grip, Johanna Dufwa  (Norstedts juridik. 102 s. Norstedts gula bibliotek)

Lindstedt, Inger: Textens hantverk : om retorik och skrivande (2 uppl. Studentlitteratur. 168 s.)

Melz, Peter: Mervärdesskatt : en introduktion / Peter Melz och Eleonor Kristofferson (17 uppl. Iustus. 98 s.)

Pedersen, Kristian: Upphandlingens grunder : en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna (3 uppl. Jure. 200 s.)

Rapport BRÅ 2013:3 : Brott bland ungdomar i årskurs nio : resultat från Skolundersökningen om brott åren 1995–2011 BRÅ. 94 s.)

Sigeman, Tore: Arbetsrätten : en översikt / Tore Sigeman och Erik Sjödin (6. uppl. Norstedts juridik.  260).

Svensson, Ola: Avtalsfrihet och rättvisa : en rättsfilosofisk studie (Lund : Juristförl., 2012. 572 s. Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund ; 177)

Ulväng, Magnus: Brottslighetskonkurrens : om relationer mellan regler och fall (Iustus. 888 s. Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala ; 122)

Wainikka, Christina: Att skydda innovationer : affärer, risker och möjligheter (Studentlitteratur. 213 s.).

Annons
Annons