search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

EU-domstolen börjar twittra

EU-domstolens press- och informationsavdelning har skapat två twitterkonton, ett på engelska och ett på franska. Syftet med twitterkontona, @EUCourtPress och @CourUEPresse, är att man på ett bättre och enklare sätt än hittills ska kunna informera den europeiska allmänheten om domstolens verksamhet. Enligt EU-domstolens pressavdelning kommer det inledningsvis att skickas ut mellan en och tre tweets per vecka, som handlar om såväl domstolsavgöranden som andra händelser vid domstolen. 

 

IBA:s konferens i Boston

IBA:s, International Bar Association, årliga konferens pågår i Boston mellan den 6 och 11 oktober. 

 

Venezuelansk domare åtalas

IBAHRI observerar rättegången mot den venezuelanska domaren María Lourdes Afiuni. Afiuni har varit fängslad och hållits i husarrest sedan 2009 bland annat för att hon beviljat borgen för en politisk fånge. Afiunis fall har blivit en symbol för förföljelsen av domarna i Venezuela.

IBAHRI:s rättegångsexperter har deltagit i samtliga åtta förhör sedan rättegången började i mars i år. Rättegången kommer sannolikt att fortsätta under hela 2013.

CCBE:s årsrapport kom i mars

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, har lämnat sin årsrapport. I CCBE:s årsrapport går det att läsa om bland annat att CCBE med oro har reagerat på att den ekonomiska krisen lett regeringar att föreslå radikala reformer när det gäller advokatyrket vilka äventyrat dess oberoende. En annan punkt är CCBE:s arbete i samband med det nya penningstvättsdirektivet.

Annons
Annons