search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nataša Kandić blir årets Civil Right Defender

Grundaren av MR-centrum i Serbien fick Civil Rights Defenders pris.

Organisationen Civil Rights Defenders pris ”Civil Rights Defender of the Year Award” för 2013 tilldelades Nataša Kandić, grundare av Humanitarian Law Center i Serbien.

Nataša Kandić fick priset ”för sitt ihärdiga och orädda arbete med att dokumentera krigsförbrytelser och andra allvarliga människorättskränkningar som begicks under krigen på 1990-talet i det forna Jugoslavien, och för det ovärderliga stöd hon gav internationella och nationella krigsförbrytartribunaler genom att förse domstolarna med bevis och vittnen”.

Nataša Kandić grundade Humanitarian Law Center, HLC, (serbiska: Fond za humanitarno pravo, albanska: Fondi për të Drejtën Humanitare) år 1992.

HLC är en människorättsorganisation med ändamålet att dokumentera de brott mot de mänskliga rättigheterna som begicks i stor skala i före detta Jugoslavien under de väpnade konflikterna i Kroatien, Bosnien och Kosovo.

Dokumentation som HLC har samlat in om krigsförbrytelser i Kroatien och i Bosnien och Hercegovina har varit avgörande som bevismaterial i många av de fall som tagits upp av Internationella krigsförbrytartribunalen för före detta Jugoslavien (ICTY).

Nataša Kandić började besöka Kosovo regelbundet under 1990-talet. Hon samlade in information och vittnesuppgifter och erbjöd rättshjälp och stöd till offer för brott mot mänskliga rättigheter. HLC publicerade rapporter om brott mot de mänskliga rättigheterna i Kosovo som stod i direkt kontrast till de serbiska myndigheternas information.

Ett exempel på HLC:s dokumentation av det förflutna är Kosovo Memory Book. I den boken, som HLC har börjat ge ut, sammanställs namnen på alla dödade och saknade personer i Kosovo under den väpnade konflikten 1998 till 2000 och omständigheterna kring deras dödsfall eller försvinnanden.

Annons
Annons