search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Iranska advokaters oberoende hotat

Advokater protesterar i öppet brev.

International Bar Association’s Human Rights Institute, IBAHRI, uppmanar Irans regering att dra tillbaka ett kontroversiellt lagförslag. Förslaget skulle om det antas göra att det iranska advokatsamfundet hamnar under rättsväsendets kontroll och att det oberoende som finns kvar för advokaterna försvinner.


De mest kontroversiella bestämmelserna i propositionsutkastet har tagits upp i ett öppet brev undertecknat av 35 iranska advokater. Några av punkterna som tas upp i brevet är:

Namnet ”advokatsamfund” ska ersättas med ”advokaternas organisation”, ett sätt för myndigheterna att nedgradera samfundet från att ha varit ett oberoende organ till att i stället bli en underordnad statlig organisation.

Ett slags övervakande kommission ska skapas, vars medlemmar ska utses av rättsväsendets högste chef. Denna kommission ska ha befogenhet att övervaka alla viktiga angelägenheter i den nya advokatorganisationen samt advokaterna. Detta gäller till exempel advokaternas kompetens, val av styrelse samt upphävande och återkallande av advokatlicens.

Advokatsamfundets fastigheter och tillgångar ska föras över till den nya kommissionen.

 

Annons
Annons