search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hildarys månadsmöte: Anders Danielsson är chefen som lyssnar

Det var fullsatt på lunchen när Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson pratade ledarskap.

– Som chef måste du förstå innan du kräver att bli förstådd.

Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket sedan ett år tillbaka, citerade John le Carré när han lunchtalade på Advokatsamfundet i april: ”A desk is a dangerous place from which to watch the world.”

– Det är min paradgren, att vara verklighetsnära, sa Anders Danielsson och berättade att på Migrationsverket finns en tavla där alla kryssar i när de besöker verksamheter utanför huset. Och han själv vinner överlägset, berättade han.

– Jag har bett alla att utmana mig, men de kan inte slå mig.

Han har en gedigen karriär inom Polisen, Rikskriminalpolisen, Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheten i Skåne och Säpo, och säger att Polisen borde lära sig en del av hur arbetet bedrivs på Migrationsverket, inte minst när det gäller att arbeta i team i stället för inom sina egna små fack. Trots de hårda krav som finns på Migrationsverket om att minska sina handläggningstider, och en hundraprocentig ökning av migranter sedan augusti förra året, tycker Anders Danielsson att det på myndigheten idag finns en organisation som fungerar.

Anders Danielsson lyfte fram flera viktiga punkter i ledarskapet även om han betonade att det alltid färgas av individen.

– Ledarskapet hänger ihop med vilken typ man är. Jag uppmanar alltid den som ska bli chef att vara sig själv.

Därför tror han inte heller att det egentligen finns något som är kvinnligt respektive manligt ledarskap.

– Om jag går till mig själv så har jag i så fall fler egenskaper som brukar betecknas som kvinnliga.

I klassisk bemärkelse är ledarskap att ansvara för budgeten, att leda och styra, men, menade Anders Danielsson, ledarskap är snarare att undanröja hinder, att skapa förutsättningar.

 

Det handlar om att tro på medarbetarna, att känna tillit och att ge dem ansvar. Men detta gör en ledare inte genom att abdikera, ansåg han. Han menade att man som chef måste vara ödmjuk, det finns ingen ledning som kan svara på alla frågor.

Det är också viktigt att man som chef tar ansvaret. Han berättade att han aldrig skulle lämna ut sina kolleger inför någon annan. Behöver något framföras gör han det innanför de egna väggarna.

Anders Danielsson slår gärna ett slag för enkelheten.

– Det är viktigt med tydliga mål. Om man förstår något är det lättare att ta det till sig även om det är något negativt.

I enkelheten ingår också att hålla korta möten dit ingen kommer oförberedd. Det ska inte spillas någon onödig tid.

Men det viktigaste i allt är ändå att människan måste stå i centrum. Anders Danielsson frågar sig själv: ”Vad kan jag göra för att människor ska tycka att det är kul att gå till jobbet?”

För honom är en mycket viktig ledaregenskap att kunna lyssna.

– Som chef måste du förstå innan du kräver att bli förstådd.

Annars sprider gärna Anders Danielsson avslutningsvis de tips som han själv fick under tiden i lumpen av bataljonschef Nilsson:

  1. Sök problemet.
  2. Ta initiativet.
  3. Var glad!

– De råden håller alltid, konstaterade han.

Annons
Annons