search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Från Europadomstolen till ståuppkomik på Västra avdelningens årsmöte

Västra avdelningen höll årsmöte i Göteborg den 7 mars.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg talade om aktuella samfundsfrågor, bland annat om förslaget att ändra bestämmelserna i samfundets stadgar om styrelsens sammansättning.

Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura, tidigare domare i Europadomstolen och före detta ordförande i Advokatsamfundet, berättade om sin yrkeskarriär och om hur utmaningarna i hennes olika yrkesroller har skilt sig åt.

Vid middagen underhöll Niklas Andersson med ståupphumor och skojade både om advokatyrket och om tidskriften Advokaten.

Fredrik Andersson och Catharina Wikloff omvaldes till ordförande respektive vice ordförande i avdelningen.

Annons
Annons