search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Engelska advokater strejkade mot försämrad rättshjälp

När stora nedskärningar i rättshjälpen för brottsmisstänkta planerades i England gick 400 processadvokater ut i strejk.

En lång rad domstolsförhandlingar i brottmål i norra England fick under den 22 april ställas in sedan omkring 400 processadvokater, ”barristers”, gått ut i en dags strejk i protest mot planerade neddragningar av rättshjälpen i brottmål. 


Den brittiska regeringen planerar stora besparingar i budgeten för rättshjälp till dem som misstänks för brott. Förslagen omfattar bland annat upphandling av advokattjänster för försvararuppdrag och en kraftig sänkning av ersättningen till advokater i brottmål. Regeringen vill också ta bort rätten för misstänkta att själva välja försvarare.

Engelska Law society har uttryckt att förslagen kommer att leda till ett totalt sammanbrott för systemet med offentliga försvarare. Law Society, som inte organiserar ”barristers” utan ”solicitors”, stod dock inte bakom strejken, utan har i stället uppmanat sina ledamöter att lämna sina synpunkter på förslagen, som nu remissbehandlas.

Förslagen om försämrad rättshjälp i brottmål är inte de enda förändringarna som oroar advokater och företrädare för det brittiska rättssystemet. Från och med den 22 april har möjligheterna att få rättshjälp i civilmål kraftigt begränsats. Samtidigt aviserar regeringen också planer på höjda ansökningsavgifter för överklaganden i migrationsmål, upphandlingar och planbeslut. Syftet är att minska antalet överklaganden.

Annons
Annons