search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bidrag från Understödsfonden gjorde hennes dröm sann: Svenska Astrid läser juridik i anrika Oxford

Astrid Cederlöv gör vad de flesta bara får drömma om – läser juridik vid anrika Oxford University. Drömmen kunde bli möjlig tack vare bidrag från Understödsfonden.

Astrid Cederlöv, 21 år, läser sitt tredje och sista år på det brittiska juristprogrammet på law school vid Worcester college vid Oxford University.


Att läsa utomlands kan vara dyrt. Astrids pappa som är advokat läste i tidskriften Advokaten om möjligheten att söka stipendier ur Understödsfonden. Astrid sökte och har fått bidrag.

– Jag skulle inte ha kunnat läsa juridik i Oxford om jag inte hade fått stipendium som täckt delar av mina undervisningskostnader. Det var avgörande att få de här pengarna, berättar Astrid då vi träffas i centrala Stockholm en regnig aprildag då hon är på tillfälligt besök i Sverige.

Efter gymnasiet sökte Astrid direkt till Oxford eftersom hon ville söka sig utomlands.

– Jag har alltid velat plugga utomlands och tycker att det är spännande med internationella frågor. Därför kände jag att jag direkt ville plugga vidare utomlands, och inte bara ha ett ut­bytes­år. Storbritannien kändes – nära. Så jag sökte – och kom in, säger hon.

Att läsa i Oxford är mycket krävande men också väldigt stimulerande tycker Astrid. Miljön är den vi kan i se i många brittiska kriminalteveserier. Scener i bland annat teveserien Kommissarie Lewis spelas ofta in på Astrids college. På Worcester college finns förutom bostäder för lärare och elever, en sjö och vackra parker, även kapell, bibliotek samt en stor gemensam medeltida matsal. Astrid bor i en studentkorridor på ett campus som finns inne på colleget.

I hennes läsår finns det cirka tvåhundra juriststudenter vid Oxford University som är uppdelade på olika college. I Oxford finns ett 30-tal college. På Astrids college är det tio juriststudenter, i hennes läsår, vilket är ganska mycket. På vissa college finns det bara en eller två studenter, per läsår. Studietakten är jämfört med Sverige mycket hög, och det blir inte mycket fritid över.

– Vi förväntas skriva en till två uppsatser per vecka. Varje uppsats är cirka två tusen ord. Sedan träffar man sin handledande professor och vi analyserar tillsammans uppsatsen, om vad lagen är, hur den borde vara och vad man tycker om den, berättar hon.

De tre åren har varit både krävande och roliga. Astrid har inte ångrat sig, trots att det ibland varit tufft.

– Och många kompisar och ett stort nätverk har jag fått på köpet, säger Astrid.

Nu stundar slutexamen. Alla tentor skrivs nu sista veckorna. Det känns pirrigt men Astrid känner sig väl förberedd. Efter examen vill Astrid gärna arbeta i Frankrike något år för någon internationell människorättsorganisation och därefter funderar hon på att läsa ett tvåårigt masterprogram utomlands. Längre fram skulle hon gärna arbeta för FN med frågor som rör folkrätt och mänskliga rättigheter, det vore en dröm.

Har du något råd till den som funderar på att söka stipendium från Understödsfonden?

– Sök! Söker man inte får man ju inte veta om man får. Jag visste ju inte heller om jag skulle komma in på Oxford utan jag sökte mest för att se vad som skulle hända. Sedan kom jag in, precis som när jag fick stödet från Understödsfonden! Ofta kan man mer än vad man tror! Jag tycker att man ska satsa, varför inte!?

 

Om Understödsfonden

Ansökningshandlingar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 augusti 2013. Sänd ansökan per e-post till jonas.hultgren@advokatsamfundet.se, alternativt per brev till Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond, Att: Jonas Hultgren, Box 27321, 102 54 Stockholm

Till ansökan skall fogas redogörelse för sökandens ekonomi – inkomster, utgifter, tillgångar och skulder, kopia av senast lämnade deklaration samt eventuell annan information som sökanden bedömer ha betydelse. Stiftelsens sekreterare, Jonas Hultgren, kan nås på telefon 08-459 03 00.

Annons
Annons