search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avdelningsstyrelser 2013

Vid årsmötena valdes följande styrelser i Advokatsamfundets avdelningar.

Norra avdelningen

Ordförande
Catharina Ytterbom Schönfeldt, Sundsvall

Vice ordförande, sekreterare och kassör
Andreas Victor, Östersund

Ledamöter
Hans Andersson, Piteå
Petter Hetta, Umeå
Erik Boberg, Östersund
Gustaf Andersson, Gävle

Suppleanter
Magnus Müchler, Gällivare
Fredrik Burvall, Sundsvall
Ann Gerklev, Umeå

Mellersta avdelningen

Ordförande
Robert Wikström, Uppsala

Vice ordförande
Per Gisslén, Ludvika

Sekreterare
Johanna Näslund, Örebro

Ledamöter
Amanda Hikes, Västerås
Stefan Liliebäck, Arvika
Hilda Bokvist, Örebro

Suppleanter
Anders Wallin, Uppsala (för Robert Wikström)
Ulrika Åsåker, Borlänge (för Per Gisslén)
Katerina Tomis Blissinger, Västerås (för Amanda Hikes)
David Lindberg, Karlstad (för Stefan Liliebäck)
Johanna Näslund, Örebro (för Hilda Bokvist)

Stockholmsavdelningen

Ordförande
Sara Kersby Mindus, Stockholm

Vice ordförande
Christina Malm, Stockholm

Sekreterare
Emma Berglund, Stockholm

Klubbmästare
Mikael Klang, Stockholm

Ledamöter
Carl Svernlöv, Stockholm
Ulrika Forsberg, Stockholm
Kristoffer Ribbing, Stockholm
Johannes Lundblad, Stockholm
Pamela Lannerheim Angergård, Stockholm

Suppleanter
Mattias Göransson, Stockholm
Christel Rockström, Stockholm
Theddo Rother-Schirren, Stockholm 

Östra avdelningen

Ordförande
Bo Nilsson, Katrineholm

Vice ordförande
Marie-Louise Landberg, Norrköping

Sekreterare
Henrik Snellman, Växjö

Ledamöter
Helena Karlsson, Kalmar
Hans Ahlstedt, Trosa
Marie Gerrevall, Växjö

Suppleanter
Carl Tauson, Älmhult
Anna von Knorring, Jönköping
Anders Kihlstedt, Linköping

Västra avdelningen

Ordförande
Fredrik Andersson, Göteborg

Vice ordförande
Catharina Wikloff, Göteborg

Sekreterare
Jörgen Larsson, Göteborg

Klubbmästare
Agnes Andersson, Göteborg

Ledamöter
Olof Jisland, Göteborg
Per Jadelind, Halmstad
Peter Ekelund, Strömstad
Åsa Erlandsson, Trollhättan
Anna Heurlin, Varberg
Christian Olsen, Göteborg

Suppleanter
Henrik Gallus, Lidköping
Niklas Odén, Borås
Agnes Andersson, Göteborg

Södra avdelningen

Ordförande
Magnus Lindsten, Karlskrona

Vice ordförande
Karin Amédro, Helsingborg

Sekreterare
Jens Kinnander, Lund

Ledamöter
Johan Granehult, Malmö
Lars O. Modéer, Malmö
Sofia Olsson, Malmö
Alf Lindskog, Ystad
Maria Adielsson, Helsingborg

Suppleanter
Pär Andersson, Malmö
Mats Håkansson, Lund
Jens Kinnander, Lund
Melka Kjellberg, Kristianstad
Therese Ståhlnacke, Helsingborg

Utlandsavdelningen

Ordförande
Karl Woschnagg, Frankfurt am Main

Vice ordförande och kassör
Karolina Ullman, Tallinn

Sekreterare
Christina Griebeler, Frankfurt am Main

Ledamöter
Pontus Lindfelt, Bryssel
Massimo Caiazza, Milano
Artur Swirtun, Warszawa
Fredrik Svensson, Moskva
Jan Frydman, Bryssel

Annons
Annons