search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2013 om inte annat anges.

Allemansrätten i förändring : symposium 2012 / Karin Åhman, red. (Norstedts juridik., 2012. 106 s.)

Asp, Petter: The substantive criminal law competence of the EU (Iustus, 2012. 258 s. Skriftserien / Juridiska fakulteten i Stockholm ; 79)

Bengtsson, Bertil: Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom / Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin (8 uppl. Norstedts juridik. 380 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 98)

Bernitz, Ulf: Standardavtalsrätt (8 uppl. Norstedts juridik. 252 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 19)

Björkdahl, Erika P.: Hyra av bostad och lokal (Iustus. 265 s.)

Bryde Andersen, Mads: Enkelte transaktioner (2. udg. København : Gjellerup, 2011. 508 s. Aftaleretten ; 3)

Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) / Schlechtriem & Schwenzer (3. ed. / edited by Ingeborg Schwenzer. Oxford Univ. Press, 2010. 1480 s.)

Fars samlingsvolym. 2013, Revision. (35. utg. Far Akademi, 2012. 1206 s.)

Grobgeld, Lennart: Konsu­menträtt : regler till hjälp och skydd för konsumenterna / Lennart Grobgeld och Anders Norin (15. uppl. Norstedts juridik. 254 s.)

Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt. D. 1–2 / Sven-Olof Lodin m.fl. (14 uppl. Studentlitteratur. 816 s.)

Intellectual property and private international law / edited by James J. Fawcett, Paul Torremans (2 ed. Oxford Univ. Press, 2011. 986 s. Oxford private international law series)

Kronqvist, Stefan: Brott och digitala bevis : en handledning (3. uppl. Norstedts juridik. 250 s.)

Källström, Kent: Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten / Kent Källström & Jonas Malmberg (3. uppl. Iustus. 338 s.)

Lagen om offentlig upphandling : en kommentar / Helena Rosén Andersson m.fl. (Norstedts juridik.  Norstedts gula bibliotek)

Lavén, Håkan: Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder (Norstedts juridik. 216 s.)

Lindskog, Stefan: Särskild granskning enligt aktiebolagslagen. (3 uppl. Norstedts juridik. 156 s.)

Lundqvist, Ulf: Bevisförbud i rättspraxis. (2 uppl. Knivsta : Bokbyrån. 318 s.)

Påhlsson, Robert: Konstitutionell skatterätt. (3 uppl. Iustus. 132 s.)

Ristvedt, Per M.: Advokaten i rettsmekling (Oslo : Cappelen Damm akademisk. 190 s.)

Sjöman, Erik: Hembud, förköp och samtycke : en kommentar till 4 kap. 7–36 §§ aktiebolagslagen (3 uppl. Norstedts juridik. 277 s. Norstedts gula bibliotek)

Sundstrand, Andrea: Offentlig upphandling : en introduktion (2 uppl. Studentlitteratur. 247 s.)

Unger, Sven: Inga ord efter mig : ett litet, litet utsnitt ur svenska språkets öden och äventyr / Sven Unger ; med illustrationer av Thorsten Leijonhielm (Stockholm : Oscarsfors, 2012. 152 s.)

Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring / Håkan Andersson m.fl. (Jure, 2012. 320 s.)

Welamson, Lars: Konkurs och annan insolvensrätt / Lars Welamson och Mikael Mellqvist (11 uppl.  Norstedts juridik. 378 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 41)

Överprövning av upphandling : och andra rättsmedel enligt LOU och LUF / Anders Asplund m.fl. (Jure. 461 s.)

Annons
Annons