search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notis världen

IBAHRI släpper handbok på arabiska

I slutet av februari släppte IBAHRI, International Bar Association’s Human Rights Institute, och The Westminster Consortium, TWC, den arabiska översättningen av Human Rights and Parliaments: Handbook for Members and Staff. Handboken är ett praktiskt verktyg för att upprätthålla lagen och för att stärka genomförandet av de skyldigheter som de mänskliga rättigheterna för med sig. Boken är skriven speciellt för dem som arbetar parlamentariskt med syftet att tillhandahålla praktiska riktlinjer i arbetet med att upprätthålla rättsstatsprincipen. Översättningen av boken släpptes i samband med en kurs för parlamentspersonal i Libanon.

Annons
Annons