search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Några nischbyråer i Sverige

Alrutz’ advokatbyrå

Inriktning: miljö-, vatten- och gruvrätt.

Antal jurister: Sex advokater och två biträdande jurister. Därtill två före detta delägare som arbetar i mindre omfattning

Omsättning 2012: 24 MKr

 

Elmzell advokatbyrå

Inriktning: arbetsrätt

Antal jurister: 6

Omsättning 2012: 15,5 miljoner

 

Lundblad & Zettermarck

Inriktning: processer och skiljeförfaranden

Antal jurister:

För närvarande 2 delägare.

Omsättning 2012: Byrån startar sommaren 2013.

 

Advokatfirman MarLaw

Inriktning: marknadsrätt

Antal jurister: 12

Omsättning 2012: 19,6 miljoner

 

Sagell & Co. Advokatbyrå

Inriktning: franchisejuridik

Antal jurister: 1

Omsättning 2012: 3,2 miljoner

 

Advokat­firman Öberg & Associés

Inriktning: EU-rätt och konkurrensrätt

Antal jurister: 5 jurister, varav två advokater, en Brysselbaserad of counsel, tre biträdande jurister.

Omsättning 2012: 8 280 000 (preliminära siffror)

Annons
Annons