search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: IT-avtal : en kommentar till IT-branschens standardavtal
Författare: Anders Perméus, Daniel Lindberg
Förlag: Jure

Boken kommenterar några av de viktigaste standardavtalen på IT-området ur ett kontrakts- och processrättsligt perspektiv. En inledande del ger en introduktion till kontraktsrätten, vad som generellt gäller vid ingående av kommersiella avtal och vad man särskilt bör tänka på vid utformningen av IT-avtal. Därefter kommenteras de enskilda standardavtalen – Avtal 90, IT-Drift, IT-Underhåll, IT-Projekt, IT-Tjänster, EDEL 06 A och ASP 06. Författarna ger råd och tips om vad parterna bör tänka på i användningen av standardavtalen. Boken är tänkt som en handbok dels vid tolkning och tillämpning av standardavtalen, dels vid utformningen av IT-avtal resp. vid tvistelösning.

 

Titel: Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer. D. 1 Ansvarsproblem i skadeståndsrätten
Författare: Håkan Andersson
Förlag: Iustus

En första del i en planerad trilogi som behandlar skadeståndsrättens utvecklingslinjer. Framställningen bygger på en bas av ett stort antal rättsfallsanalyser från 2000-talet som illustrerar olika frågor och problemställningar inom skadeståndsrätten och hur rättsområdet i dag fungerar och utvecklas. I varje bok analyseras skadeståndsrätten utifrån ett specifikt tema – denna första del av trilogin behandlar de skadeståndsrättsliga problemen kring ansvarsfrågor, del 2 behandlar ansvarsgränsfrågor och del 3 ersättningsbestämning.

Annons
Annons