search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Carl Wetter: ”Bevara EU:s legitimitet största utmaningen”

Den tidigare advokaten och del­ägaren i Advokatfirman Vinge, Carl Wetter, är sedan 18 mars svensk domare i EU-tribunalen i Luxemburg.

– EU borde påverka advokatens vardag ännu mer än den redan gör, säger Carl Wetter.

Hur känns det att bli EU-domare?

– Det är otroligt spännande och en väldigt stor utmaning, eftersom jag egentligen inte har någon domarbakgrund och kommer att jobba i en internationell miljö på ett nytt språk. Att tala och lyssna till franska känns hyggligt hanterbart, att komma in i formspråket är en utmaning i början, samtidigt blir det säkert enklare när man väl kommer in i den vokabulär som används.

Varför vill du bli domare?

– Jag hade egentligen inga planer på detta. Det här är en av få domartjänster som fortfarande tillsätts genom kallelseförfarande. Jag fick frågan och relativt kort tid på mig att fundera. Det var helt enkelt för spännande att få pröva den andra sidan i processen för att tacka nej, och jag kände att jag fortfarande har något kvar att ge trots åldern.

Varför tror du att regeringen utsåg dig till svensk representant i domstolen?

– En del i det hela måste varit att jag i många år sysslat med vissa centrala delar av det som tribunalen arbetar med, främst då konkurrensrätten och konkurrensrättprocesser. Jag har också processat i de här domstolarna i Luxemburg.

Vad gör EU-tribunalen?

– Den största uppgiften är att döma mellan enskilda, vare sig det rör människor eller företag, och EU:s institutioner. Det kan exempelvis vara företag som blivit bötfällda för brott mot konkurrensreglerna, enskilda vars egendom blivit tagen i beslag på grund av misstanke om delaktighet i terroristbrott, eller brott mot vapenembargo.

Ibland kan det även röra tvister om varumärken eller mellan stater och EU:s institutioner, statsstöd är ett sådant typiskt exempel.

Hur kommer du att få användning för din advokatbakgrund?

 – Det faktum att jag varit på andra sidan i många konkurrensrättsliga tvister. Jag tror dessutom att det är nyttigt för utvecklingen av rättslivet att aktörerna byter sida lite då och då.

Hur ser du på EU-bygget, vad är största utmaningen?

– Det är jätteviktigt! Man får gå tillbaka till fredstanken, att EU bygger relationer över nationsgränserna. Miljöfrågor och annat kräver i framtiden breda lösningar som EU kan skapa. Största utmaningen är nog att bevara unionens legitimitet hos medborgarna och öka förståelsen för vad EU gör, att man möter farhågorna om centralstyrning, odemokratiskt beslutsfattande och bristande transparens.

Hur påverkar EU svenska advokaters vardag?

– EU påverkar givetvis redan i dag. Det är ett viktigt centralt redskap i advokatens verktygslåda. Jag tror det kan utvecklas ännu mer. EU borde påverka advokatens vardag ännu mer än den gör. Vad gäller domarna i Sverige så har EU-rätten inte fått det genomslag den meriterar.

Vad beror det på?

– Det är antagligen en kunskapsfråga. Handlar nog om en långsiktig kunskapsutveckling innan man förstår att det finns möjligheter att använda EU-rätten på ett framgångsrikt sätt.

Hur länge ska du vara i Luxemburg?

– Jag sitter på min företrädares mandat i sex månader, men förutsätts söka och antas bli vald på ett eget mandat som då är på sex år.