search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat får skadeståndför uteblivet arvode

JK-beslut ger ”bortglömd” advokat skadestånd.

En advokat som förordnades av Uddevalla tingsrätt som offentlig försvarare åt en person misstänkt för grov kvinnofridskränkning har fått rätt i sin begäran om ersättning för arvode. Bakgrunden är att det redan hade väckts åtal mot den misstänkte för stöld vid Vänersborgs tingsrätt och att en försvarare redan hade förordnats i det målet. När Uddevalla tingsrätt avslog häktningsyrkandet för kvinnofridskränkning lämnades målet över till Vänersborgs tingsrätt och försvararen i kvinnofridskränkningsmålet ”glömdes” bort. Endast den första offentliga försvararen tillerkändes ersättning.

Advokaten som glömdes bort begärde sedan ersättning hos Justitiekanslern med knappt 13 000 kronor samt mervärdesskatt.

Vänersborgs tingsrätt erkänner att man gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande fel genom att inte uppmärksamma att advokaten hade förordnats som offentlig försvarare. JK delar tingsrättens bedömning och skriver i sitt beslut att Vänersborgs tingsrätt genom sitt misstag har ådragit staten skadeståndsskyldighet. Skadeståndsersättningen baseras på timkostnadsnormen för 2012, då häktningsförhandlingen ägde rum. Eftersom skadestånd inte utgör en skattepliktig omsättning enligt mervärdesskattelagen ska moms inte ingå i ersättningen.