search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2012 om inte annat anges.

Backer, Inge Lorange: Innføring i naturressurs- og miljørätt (5. utg. Oslo : Gyldendal, 404 s.)

Berg, Borgar Høgetveit: Gruppesøksmål : tvistelova kapittel 35 med kommentarer / Borgar Høgetveit Berg & Andreas Nordby (Oslo : Gyldendal. 217 s.)

Björkman, Ulla: Kommunen och lagen : en introduktion / Ulla Björkman och Olle Lundin (4. uppl. Iustus. 157 s.)

Brottsutvecklingen i Sverige år 2008-2011 (Brottsförebyggande rådet. 357 s. BRÅ-rapport ; 2012:13)

Brussels IIbis regulation / edited by Ulrich Magnus, Peter Mankowski (München : Sellier. 506 s.  European commentaries on private international law ; 2)

Författningar i fastighetsrätt 1 januari 2012 (Norstedts juridik. 748 s.)

Gjems-Onstad, Ole: Norsk bedriftsskatterett (8. utg. Oslo : Gyldendal. 1288 s.)

Guldbrand, Karin: Klarspråk på nätet : webbredaktörens skrivhandbok / Karin Guldbrand, Helena Englund Hjalmarsson (5. uppl. Stockholm : Prodicta förlag. 336 s.)

Høivik, Knut: Foretaksstraff : en analyse av ansvarskonstruksjonen og dens historiske, rettpolitiske og moralske forutsetninger (Oslo : Cappelen Damm. 470 s.)

Iseskog, Tommy: Personaljuridik (25. uppl. Norstedts juridik. 882 s.)

Lie, Nils Erik: Parts- og vitneavhør : i straffesaker og sivile saker (2. utg. Oslo : Cappelen Damm. 393 s.)

Lindquist, Ulf: Kommunallagen : en handbok med lagtext och kommentarer / Ulf Lindquist, Sten Losman (14. uppl. Norstedts juridik, 2013. 298 s.)

Melin, Mats: EU:s konstitution : maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna / Mats Melin och Joakim Nergelius (7. uppl. Norstedts juridik. 205 s.)

Politikernas trygghetsundersökning 2012 : förtroendevaldas utsatthet och oro för hot, våld och trakasserier (Brottsförebyggande rådet. 76 s. BRÅ-rapport ; 2012:14)

Poulsen, Sune Troels: EU public procurement law : the public sector directive, the utilities directive / Sune Troels Poulsen, Peter Stig Jakobsen & Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg (2. ed. Copenhagen : DJØF Publi­shing. 665 s.)

Rabe, Gunnar: Skattelagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2013 (Norstedts juridik, 2013. 1057 s.)

Regelsamling i marknadsrätt / Carl Anders Svensson m.fl. (13. uppl. Norstedts juridik, 2013. 567 s.)

Ring, Jonas: Återfall i brott : mönster i risken för återfall bland lagförda personer (Brottsförebyggande rådet. 97 s. BRÅ-rapport ; 2012:15)

Sisula-Tulokas, Lena: Ren ekonomisk skada (Helsingfors : Lakimiesliiton kustannus. 339 s. Juridiska föreningens publikationsserie ; 57)

Stockholm centre for commercial law årsbok. 4 / redaktörer: Philip Mielnicki, Aron Verständig & Mårten Schultz (Stockholm Centre for Commercial Law.  312 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 18)

Wilhelmsen, Trine-Lise: Norwegian cargo insurance / Trine-Lise Wilhelmsson, Hans Jacob Bull (Oslo : Gyldendal. 206 s.)

Visser, Derk: The annotated European Patent Convention : updated till 15-11-2012 (20. ed.  Veldhoven : Tel. 916 s.)

Woxholth, Jannik: Aksjonæravtaler : i hvilken grad har aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger? (Oslo : Gyldendal. 152 s.)

Annons
Annons