search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

IBAHRI stoppas inresa i Sri Lanka

En delegation från International Bar Association’s Human Rights Institute, IBAHRI, har fått skjuta på en resa till Sri Lanka på grund av att de i sista minuten stoppats från inresa. Delegationen som bestod av flera framstående jurister skulle ha besökt Sri Lanka mellan den 1 och 10 februari. Syftet var att man genom olika möten skulle rådfråga en stor mångfald av intressenter när det gäller utvecklingen av advokatyrket, rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende i Sri Lanka.

Visum hade utfärdats till en av medlemmarna i delegationen, men detta återkallades när de andra fick avslag på sina ansökningar. IBAHRI har uttryckt sin allvarliga oro till de lankesiska myndigheterna.

Wetter till Luxemburg

Carl Wetter har godkänts som domare i EU-tribunalen i Luxemburg. Han blir därmed den förste svenske advokaten i EU-domstolen när han svärs in den 18 mars.

Wetter föreslogs av regeringen i början av december som ny svensk domare vid EU-domstolens tribunal. Efter det har han genomgått en intervju av artikel 255-kommittén i EU på Conseil d’État i Paris.

Den svenska platsen har varit vakant sedan Nils Wahl lämnade posten i slutet av förra året för att bli generaladvokat i EU-domstolen.

Carl Wetter är delägare i Advokatfirman Vinge sedan 1983 och specialiserad på EU-rätt och konkurrensrätt. Han har också en gedigen erfarenhet som skiljeman.

– Det ska bli väldigt spännande att så här sent i livet byta roll och inleda en ny karriär, säger Carl Wetter.

Många länder inblandade i  kidnappningar och andra brott

Open Society Justice Initiative avslöjar i en rapport att mer än 50 olika länder har varit inblandade i kidnappningar, frihetsberövanden och tortyr som en följd av CIA:s interneringsprogram efter 11 september. Rapporten ”Globalizing Torture: CIA Secret Detention an Extraordinary Rendition” identifierar för första gången 136 namngivna offer och beskriver så många som 54 olika länders medverkan.

Baserat på officiella källor katalogiserar rapporten hur ett brett spektrum av regeringar från Islands och Australiens till Marockos och Thailands möjliggjort hemlig internering och överlämnanden på olika sätt, bland annat genom att härbärgera CIA-fångar, assistera vid tillfångataganden och transporter av fångar samt godkänna utnyttjandet av nationellt luftrum till hemliga flygningar.

– Tiden har kommit för USA och dess samarbetspartners att säga sanningen och ta ansvar för övergreppen som har skett världen över till följd av CIA-programmen, säger författaren till rapporten Amrit Singh på Open Society Justice Initiative.

Försvarardirektivet går framåt

CCBE följer utvecklingen när det gäller det så kallade försvarardirektivet. EU-kommissionens förslag till direktiv syftar till att garantera alla misstänkta och åtalade personer inom EU deras rätt till försvarare och att vid frihetsberövande få kommunicera med utomstående. Flera diskussioner, så kallade ”trilogues”, mellan Europeiska rådet, EU-parlamentet och kommissionen har redan ägt rum. Fortsatta överläggningar förväntas i februari-april med målsättningen att diskussionerna då ska slutföras.

EU inrättar åklagarmyndighet

EU-kommissionen planerar att lägga fram ett lagstiftningsförslag som går ut på att en europeisk åklagarmyndighet (European Public Prosecutor’s Office) inrättas. Huvuduppdraget kommer att vara att väcka åtal mot dem som begår bedrägeri gentemot EU:s finansiella intressen. Kommissionen samråder för närvarande med berörda parter och har bjudit in CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, till ett möte i november för att ta emot synpunkter.

Saudisk människorätts-jurist fick inte ta emot pris

Walid Sami Abu al-Khayr fick inte komma till Sverige i slutet av januari för att ta emot Olof Palme-priset för 2012. Saudi­arabien anklagar honom för att han ska ha uttalat sig med avsikt att skada landets rykte och att han ska ha kränkt Saudiarabiens rättsväsende genom att han samverkat med utländska organisationer som Human Rights Watch.

Walid Sami Abu al-Khayr fick priset för sitt försvar för mänskliga och medborgerliga rättigheter för män och kvinnor i Saudiarabien där han bland annat startat webbplatsen Monitor of Human Rights in Saudi Arabia.

Annons
Annons
Annons
Annons