search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hur ska byråerna rekrytera nya delägare?

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg talade under rubriken ”Hur ska nya delägare kunna rekryteras till advokatbyråerna?” vid Advokat i framtidens seminarium den 31 januari.

Bakgrunden till seminariet var Skatteverkets uppmärksammade beslut att taxera upp delägarna i en stor revisionsbyrå. Delägarna hade förvärvat aktier i byrån för ett nominellt värde. Skatteverket ansåg att de därigenom hade fått en förmån som skulle inkomstbeskattas.

Anne Ramberg sade att Skatteverkets beslut får implikationer för alla branscher som bygger på att anställda erbjuds delägarskap. Det gäller inte bara revisorer och advokater utan även exempelvis arkitekter och läkare.

Hon underströk att aktierna i advokatbyråer inte har något marknadsvärde, eftersom det inte finns någon reell marknad som kan sätta pris på aktierna. Endast advokater kan bli delägare, och delägaren kan inte fritt förfoga över sin andel. Den som blir del­ägare förbinder sig att lojalt arbeta för byrån och förse den med intäkter.

Revisionsbyrån väntas överklaga beslutet, och Skatteverket tror att skatteprocessen tar 5–6 år. Det skapar stor osäkerhet om framtiden. Enligt Anne Ramberg kommer Skatteverkets beslut att påverka rekryteringen av nya, unga delägare till advokatbyråerna negativt.

– Den som är ung frågar sig: Ska jag våga ta risken att bli delägare, med hänsyn till att Skatteverket kan få rätt och vänder sig mot advokatbyråerna?

Advokatsamfundet har reagerat mot beslutet genom bland annat debatt- och ledarartiklar.

Nästa steg är att samfundet tillsammans med de största advokatbyråernas skatteavdelningar tar fram underlag för att tala om frågan med Skatteverket.

Anne Ramberg förklarade att Skatteverkets beslut reser frågor om hur rättssamhället fungerar.

– Jag påstår att Skatteverket gör sig skyldigt till sabotage genom att försöka kringgå 3:12-reglerna bakvägen. Skattelag ska stiftas genom riksdagsbeslut. Inte genom att myndigheter agerar på eget bevåg, sade hon.

Det uttalade syftet med reglerna var att skapa möjligheter för fåmansföretag att anställa fler personer – även om advokatbyråerna inte har anställt en enda biträdande jurist till följd av 3:12-reglerna, enligt Anne Ramberg – den saken styrs helt av konjunkturerna.

Principen på byråerna har varit ”naken in – naken ut”: Duktiga medarbetare erbjuds delägarskap till det nominella värdet av aktien. På motsvarande sätt får en del­ägare som lämnar byrån ingen ersättning utöver vad han betalade vid förvärvet. Det har gjort det möjligt att ta in de bästa juristerna och har underlättat generationsskiften på byråerna.

Anne Ramberg menade att beslutet rör en viktig branschfråga. Många unga lämnar advokatyrket för att bli bolagsjurister. Det leder till en förändring av konkurrenssituationen för advokatbyråerna. Anne Ramberg poängterade att det är viktigt att kunna behålla de duktigaste juristerna på advokatbyråerna – och det är viktigt att unga medarbetare inte lämnar yrket på grund av för tuffa villkor.

Anne Ramberg riktade en uppmaning till åhörarna:

– Ni som inte blir delägare – överväg allvarligt att starta eget!

Hon försäkrade att det är inspirerande och kul att starta egen verksamhet.

– Det är inget misslyckande, utan tvärtom! Jag gjorde det själv, och det gick jättebra! Jag hade flera biträdande jurister, berättade Anne Ramberg, som uppmanade alla att stanna kvar i yrket.

Anne Ramberg förutsåg att utvecklingen i branschen, med klienter som blir alltmer professionella köpare av advokattjänster, kommer att leda till avknoppningar och fler mindre byråer.

– Det tror jag är sunt, sade hon.

Annons
Annons