search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Thomas Bodström: ”Ökad delaktighet – viktigaste ledarskapsfrågan”

–  Ett tips vid anställningsintervjun om de frågar vad ni är dåliga på: säg inte att är ni lite för ambitiösa, vilket kan bli jobbigt för omgivningen. Vi orkar inte höra det mer, säg något annat!

Det berättade före detta justitieministern, advokat Thomas Bodström, med ett leende när han gästade årets sista Advokat i framtiden-seminarium.

Temat för dagen var ledarskap. Något Bodström har gedigna erfarenheter av på såväl makro- som mikronivå. I en öppenhjärtig ton talade han främst om sina sex år som justitieminister och avslutade med att gratulera den unga publiken.

– Jag älskar advokatarbetet och vet också att det kan vara väldigt tungt, men rekommenderar det varmt. Ni har valt rätt! Yrket är jättespännande, oavsett vad man håller på med, sa Thomas Bodström.

Över en natt gick han från att vara arbetsledare för en biträdande jurist på sin nystartadeadvokatbyrå till att bli chef för 300 personer på Justitiedepartementet, och i förlängningen ytterst ansvarig för 40 000 som arbetar i myndigheter vilka sorterar under departementet. Bodström vet vilka misstag en ny minister kan göra, eftersom han gjorde många av dem själv i början och ser nu andra ministrar göra samma fel.

Några läxor den tidigare advokaten lärde sig som justitieminister:

  • Välj dina strider. Ingen får igenom allt.
  • Du behöver inte kunna och göra allt själv, men lämna inte över allt åt tjänstemännen/experterna. Idealet är att hitta en medelväg.
  • Omge dig med människor i staben som har en likartad syn som du och som du trivs med. Men arbeta inte för länge tillsammans. Till slut tycker ni likadant hela tiden och medarbetarna blir ”ja-sägare” trots att de har hög integritet.
  • Optimera värdet av den samlade kompetensen i organisationen, låt tjänstemännen ta fram förslagen, men fatta alltid besluten själv. (”Finns inget värre än ministrar som skyller på tjänstemännen, ett hemskt svek och ett sätt att gräva sin egen politiska grav.”)

– Som offentlig person och chef är du i en utsatt position och blir ständigt granskad. En minister måste vara medveten om detta och försiktig överlag, exempelvis bör man inte umgås för mycket med personalen. Det är inte som på den lilla byrån där det blir konstigt om man inte gör saker tillsammans.

I dag driver Thomas Bodström advokatbyrå tillsammans med Claes Borgström. Där finns sju advokater förutom delägarna. Så här beskriver han den största likheten mellan att vara chef på mikro- och makronivå:

– Man måste våga lita på medarbetarna och delegera arbetsuppgifterna men aldrig ansvaret.

På den lilla arbetsplatsen/advokatbyrån är den viktigaste ledaruppgiften att få medarbetarna att känna sig delaktiga, våga ta initiativ och stödja dem så de trivs när de går genom dörren på morgonen. ”Detta kan låta som en klyscha, men trivs de inte så gör de heller inte ett bra jobb.”

– Att få det att fungera mellan chefer och biträdande jurister är lättare på en mindre byrå, men det finns sådana där delägarna, biträdande jurister och administrationspersonalen sitter var för sig. Jag tror detta är jättedumt och inte sättet att skapa en vi-känsla.

Vad tar han då med sig tillbaka vad gäller ledarskap efter åren som justitieminister? Bland annat insikten att relationer till anställda inte är helt naturliga – så blir det, när någon bestämmer mer än den andre och så måste det också vara. Att det inte finns något värre än chefer som vill vara alla till lags och inte kan bestämma.

– Även på en advokatbyrå ska vi vara medvetna om våra olika roller. Som arbetstagare har man en underordnad ställning och det ska vi vara medvetna om. Klarar vi som delägare och chefer inte av att vara tydliga chefer samtidigt som vi förstår deras situation blir vi dåliga ledare.