search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Politiker får vägledning om rättsstaten

Nu kan också svenska politiker få vägledning om rättsstatens principer och praxis på sitt eget modersmål.

Det är The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL), ett institut för forskning och rådgivning inriktat på rättsväsendet, som publicerat en guide om rättsstaten riktad till politiker och makthavare. Guiden har tagits fram med stöd av Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law vid Lunds universitet. Också FN:s förre rättschef och undergeneralsekreterare, ambassadör Hans Corell, har granskat skriften.

Guiden har nu översatts till svenska och överlämnats till riksdagen.

Rättsstaten – en handledning för politiker kan laddas ner från Raoul Wallenbergsinstitutets webbplats.

Annons
Annons