search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Penningtvätt går före tystnadsplikt

Advokater ska fortsätta anmäla misstänkt penningtvätt. Det slår Europadomstolen fast.

Advokaters skyldighet att rapportera misstänkt penningtvätt hos klienter innebär inte någon oproportionerlig inskränkning i tystnadsplikten. Det har Europadomstolen meddelat i en dom som kom efter en anmälan från den franske advokaten Michaud. Precis som svenska advokater är franska advokater i vissa fall skyldiga att anmäla misstankar om att klienter ägnar sig åt penningtvätt. Enligt Michaud innebär denna skyldighet ett brott mot Europakonventionens artikel 8, om rätten till skydd för privatlivet, eftersom den inkräktar på advokaters tystnadsplikt.

Europadomstolen delar dock inte den uppfattningen. Domstolen slår fast att advokaters tystnadsplikt visserligen är mycket viktig, men eftersom syftet med penningtvättslagstiftningen är att förhindra brott är reglerna ändå legitima.

Såväl Rådet för Europas advokatsamfund, CCBE, som Sveriges advokatsamfund anser att de regler som kommit till som en följd av EU:s penningtvättsdirektiv innebär ett oacceptabelt ingrepp i advokatyrkets kärnvärden.

Domen är inte slutgiltig, utan kan överklagas till stor kammare.

Michaud mot Frankrike (ansökan nr 12323/11)

Annons
Annons