search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2012 om inte annat anges.

Blomstrand, Severin: Produkt­ansvarslagen / Severin Blomstrand, Per-Anders Broqvist, Rose-Marie Lundström (3. uppl. Norstedts juridik. 266 s. Norstedts gula bibliotek)

Boguslaw, Julia: Svensk invandringspolitik under 500 år : 1512–2012

(Studentlitteratur. 369 s. (SULCIS ; 1)

A common frame of reference for European contract law / editor: Jan Kleineman (Stockholm Centre for Commercial Law, 2011. 199 s. Stockholm Centre for Commercial Law ; 14)

Dicey, Albert Venn: Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws (15. ed. London : Sweet & Maxwell. 2385 s.)

Finlands lag / redigerad av Carina Kåla (Helsingfors : Talentum. 2. vol)

Fry, Jason: The secretariat’s guide to ICC arbitration : a practical commentary on the 2012 ICC Rules of arbitration / Jason Fry, Simon Greenberg, Francesca Mazza, Benjamin Moss (Paris : ICC. 507 s. ICC publication ; 729E)

Gustafsson, David: Styrelsearbete i aktiebolag : praktisk handbok (3. uppl. Björn Lundén information. 154 s.)

Islamic law and international human rights law : searching for common ground? / edited by: Anver M Emon, Mark S Ellis, Benjamin Glahn (Oxford Univ. Press. 400 s.)

Karnov : svensk lagsamling med kommentarer 2012/13 (17. uppl. 3 vol. Karnov Group)

Krusberg, Pernilla: Hälso- och sjukvårdssekretessen : handbok för hälso- och sjukvårdspersonal

(Norstedts juridik. 193 s.)

Krüger Andersen, Paul: The Danish Companies Act : a modern and competetive European law / Paul Krüger Andersen & Evelyn J. B. Sørensen (København : DJØF Publishing. 381 s.)

Lundén, Björn: Makar : juridiken kring äktenskap / Björn Lundén och Anna Molin (5. uppl. Björn Lundén information. 230 s.)

Norges Lover 1687–2011 / utgitt av Det juridiske fakultet ; red. Inge Lorange Backer, Hans Flock, Henrik Bull (Studentutg. Fagbokforlaget. 3926 s.)

Personligt ansvar vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd / Kent Löfgren m.fl. (5. uppl. Norstedts juridik. 216 s.)

Ramberg, Jan: ICC guide to Incoterms 2010 : understanding and practical use (Paris : ICC, 2011. 192 s. ICC publication ; 720E)

Skag, Miriam: Starttidspunkt for foreldelsesfrister (Ny utg. Oslo : Cappelen Damm. 533 s.)

Teleman, Örjan: Äktenskapsförord (3. uppl. Norstedts juridik. 117 s.)

Trafikförfattningar 2012/13 (Solna : NTF. 1080 s.)

Annons
Annons