search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Enhetligt patentskydd i EU

Ett förslag om enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol inom EU har röstats igenom i Europaparlamentet.

EU-kommissionen räknar med att det första enhetliga patentskyddet ska kunna meddelas under 2014. Den svenska regeringen utreder för tillfället vilka lagändringar och övriga anpassningar som reformen kommer att kräva för svensk del.

Rättvisa i millenniemålen

I samband med att dagen för internationella mänskliga rättigheter, instiftad av FN, högtidlighölls i december välkomnade International Bar Association’s Human Rights Institute, IBAHRI, ett växande globalt samförstånd om att rättsstaten är en förutsättning för hållbar fred och utveckling på både nationell och internationell nivå. Men IBAHRI vill också att rättvisa och rättsstatsprincipen införs som oberoende mål i FN:s millenniemål.

– Det är avgörande att rättsstaten och de nationella rättsliga mekanismerna inom nationalstaterna stärks för att många av millennieutvecklingsmålen ska uppnås och detta saknas i de nuvarande målen, säger en av IBAHRI:s ordförande, Sternford Moyo.

Advokat missade överklagande

En advokat med grava personliga problem gjorde att en dödsdömd man i Alabama, USA, missade att överklaga sin dödsdom i tid. Amerikanska tidningen New York Times konstaterar att det inte är första gången som Högsta domstolen visar prov på sin stela inställning till tidsfrister när det gäller arkivering av överklagande av dödsstraff.

Alabama är en av tre stater i USA där domare tillåts besluta om dödsstraff trots att juryn rekommenderat livstid. I fallet med den dödsdömde mannen, som dömts för mordet på ett affärsbiträde, använde sig domaren av det här förfaringssättet. Månaderna efter att överklagandet skulle ha lämnats in åtalades advokaten själv för narkotikainnehav, försattes i konkurs samt begick självmord.

Spanska advokater i marsch mot avgifter

Den 27 november demonstrerade omkring 2 000 advokater och andra jurister på staden Málagas gator mot den nya lagen om domstolsavgifter, ley de tasas judiciales, som den spanska regeringen har infört.

Demonstrationen hade utlysts av advokatsamfundet i provinsen Málaga, Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Advokatsamfundets dekan Francisco Javier Lara Peláez kallade lagen ”en attack på rättsstaten” och förklarade att det är första gången någonsin som samfundet har organiserat en demonstration.

Den nya lagen innebär att domstolsavgifter på 50–750 euro tas ut för rättsliga förfaranden. Enligt Málagas advokatsamfund innebär lagen att grundläggande rättigheter som likhet inför lagen och rätt till ett effektivt rättsmedel direkt skadas.

– Advokatkåren kan inte sitta tyst när grundläggande medborgerliga rättigheter skadas, och det är vår plikt att försvara de rättigheterna, sade Lara i ett anförande. Han avslutade:

– Lagen innebär att det införs en rättvisa för de rika och en annan för de fattiga.

Protestmarschen fick stöd av det nationella spanska advokatsamfundet Consejo General de Colegios de Abogados.

Förenade arabemiraten fängslar advokater

I Förenade arabemiraten har sedan ett knappt år över 60 personer gripits och fängslats på politiska grunder. Bland dem finns ett antal framträdande advokater. Nu kräver International Bar Association’s Human Rights Institute, IBAHRI, att de fängslade släpps omedelbart.

Bland de fängslade advokaterna finns flera som på olika sätt arbetat med ett uppmärksammat åtal mot flera nätaktivister i Förenade arabemiraten.

Annons
Annons