search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Långväga försvarare får ersättning för tidsspillan

Advokater med sin verksamhet långt ifrån domstolsorten har rätt till ersättning för utlägg och tidsspillan med samma belopp som en advokat verksam på närmare håll, enligt ett beslut från Högsta domstolen.

Beslutet gäller en advokat med verksamhet i Falun, som förordnats som försvarare i ett mål i Örebro tingsrätt. Tingsrätten nekade advokaten ersättning för resa och tidsspillan, med hänvisning till rättegångsbalkens regler. Huvudregeln där är att en försvarare inte har rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg som beror på att advokaten har sin verksamhet långt ifrån domstolsorten.

Göta hovrätt ändrade tingsrättens beslut, och beviljade försvararen ersättning. HD fastställer nu hovrättens linje. Enligt HD ska rättegångsbalkens regler inte tolkas som att försvarare långt ifrån domstolsorten helt ska bli utan ersättning för resa och tidsspillan. I stället har de rätt till ersättning motsvarande vad en advokat på närmare håll skulle beviljas.

HD mål nr Ö 123-12

Annons
Annons