search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kritik mot Skatteverket: Upptaxering av revisorer ett försök att kringgå lagen

Advokatsamfundets generalsekreterare riktar hård kritik mot Skatteverkets upptaxering av delägarna i en revisionsbyrå. Beslutet är ett försök att kringgå lagen, och kan ge svåra effekter för bland annat advokatbyråer, anser Ramberg.

Revisionsbyrån har, efter Skatteverkets beslut, fått underlaget för arbetsgivaravgifter höjt. Delägarna i byrån har dessutom upptaxerats för inkomst av tjänst. Skatteverket anser nämligen att delägarnas förvärv av aktier i bolaget innebär en förmån, eftersom ”marknadsvärdet” av aktierna egentligen skulle vara högre än vad delägarna betalat.

I en debattartikel i Dagens Industri riktar Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skarp kritik mot Skatteverkets agerande. Enligt Ramberg bortser Skatteverket helt från det faktum att ingen utomstående kan eller får köpa andelar i en revisionsbyrå, eller i en advokatbyrå. Det finns alltså de facto inget marknadsvärde. Det pris den nyblivna delägaren betalar är inte heller någon kontantinsats, utan i stället löfte om en framtida, kvalificerad arbetsinsats.

Anne Rambergs tolkning av beslutet är att Skatteverket med sin upptaxering försöker kringgå reglerna i 56 och 57 kapitlen inkomstskattelagen, populärt kallade 3:12-reglerna efter den tidigare placeringen i inkomstskattelagen. 3:12-reglerna ändrades senast 2011 för att underlätta för småföretag, så att en viss andel av vinsten från företaget beskattas som utdelning i stället för som inkomst av tjänst. Skattesatsen blir därmed lägre för delägarna.

– Skattelag stiftas av riksdagen. Om man är missnöjd med konsekvenserna av en lagstiftning, ska det ske genom lagändring av riksdagen och inte bakvägen av Skatteverket som här, säger Anne Ramberg, och tillägger:

– Principerna för hur man tar in delägare i advokat- och revisionsbyråerna har sett likadana ut mycket länge. Man kan undra varför Skatteverket reagerar mot detta först nu.

Om Skatteverket fortsätter att tillämpa sin nya tolkning av skattelagstiftningen kan konsekvenserna för advokatbyråerna bli förödande, hävdar Anne Ramberg.

– Unga advokater kommer inte att vara beredda att betala för att köpa in sig i advokatbyråer, om de inte är mycket välbeställda. Byråerna riskerar därmed att förlora många skickliga framtida delägare, fastslår Anne Ramberg.