search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kränkande fotografering nytt brott

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att en ny straffbestämmelse om kränkande fotografering ska införas.

För straffansvar krävs det att fotograferingen sker olovligen och i hemlighet. Den som blir fotograferad ska befinna sig i en privat miljö eller på en plats som är avsedd för privata förhållanden, till exempel ett omklädningsrum. Om fotograferingen sker som en del av nyhetsförmedling, eller i något annat sammanhang av samhälleligt intresse, är detta av stor betydelse när det gäller undantag från straffansvar. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år.

Annons
Annons