search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”Ju högre instans desto bättre skrivna domar”

– När jag ser orden ”en samlad bedömning” i en dom blir jag misstänksam och lite nervös.

Det förklarar advokat Percy Bratt.

– Det är viktigt för bägge parter i en tvist och i synnerhet för den tappande parten att ur domskälen kunna förstå hur domstolen resonerat. Där ska det framgå hur domstolen bedömt det som parterna framfört under processen.

Kvaliteten på domar i Sverige i dag varierar från det rent undermåliga till det pregnant, utförligt och begripligt skrivna enligt Bratt. Men en bra dom innehåller också utförliga beskrivningar av hur domstolen värderat till exempel ett vittne (bevisvärdering) och vilken nivå domstolen anser att bevisbördan ska ligga på.

– Det finns en fara att domstolen när det blir svårt och komplicerat att förklara något tar fram den breda penseln och gör en samlad bedömning. Så får det inte vara för när det gäller svåra avvägningar är det som viktigast att resonemangen ska vara begripliga.

– Generellt kan man säga att ju högre instans desto bättre skrivna domar. När det gäller Högsta domstolen tycker jag mig kunna notera en påtaglig förbättring jämfört med för 20–30 år sedan. Domarna i HD är mycket mer utförliga nu.

Det är viktigt att domstolarna på alla nivåer arbetar aktivt med domskrivandet och att kvaliteten hålls uppe, menar Percy Bratt.

– Det har blivit allt viktigare eftersom det blivit allt svårare att få prövningstillstånd. För många blir tingsrättens dom såväl den första som den sista, och då måste den domen vara begriplig.

Percy Bratt som gjort sig känd som en stark företrädare för mänskliga rättigheter framhåller att kravet på utförliga domar har fastställts av Europadomstolen när den prövat mål enligt artikel 6, om rättvis rättegång, i Europakonventionen.

Han vill också framhålla att många gånger är det inte bara parterna i målet som måste begripa en dom.

– Det händer allt som oftast att domar blir föremål för en offentlig debatt. Det är därför viktigt att även den som inte varit med under rättegången ska kunna ta till sig domen. Det är ytterst en fråga om yttrandefrihet, förklarar Percy Bratt.

Annons
Annons