search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-kommissionen kritiseras för bristande öppenhet

Rätten till handlingar som rör EU-rättens utveckling är avgörande för EU-medborgarnas tillit till EU. Det fastslår Europeiska ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros, som riktar skarp kritik mot EU-kommissionen.

Anmälan kommer från den europeiska organisationen European Citizen Action Service (ECAS) och gäller kommissionens vägran att lämna ut handlingar kring Storbritanniens beslut att inte ansluta sig till den europeiska rättighetsstadgan.

Kommissionen motiverade sin ovilja att lämna ut handlingarna med behovet att skydda beslutsprocessen inom EU. Men ombudsmannen, som gått igenom handlingarna, anser inte att argumentet håller, och beskriver det som ett allvarligt fall av bristande maktutövning.

Europeiska ombudsmannen, ärende 2293/2008/(BB)(FOR)TN

Annons
Annons